Haberler

30-08-2021

Lokman Hekim Üniversitesi

Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Farmasötik Teknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 11.08.2021 tarihli toplantısında alınan karar ile, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Farmasötik Teknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır.

Programın amacı; ilaç geliştirmeye yönelik teorik ve pratik temel bilgilere sahip, Farmasötik Teknoloji alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilen ve bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğine sahip araştırmacılar yetiştirmektir.

Farmasötik Teknoloji Yüksek Lisans Programından başarı ile mezun öğrencilerimizin; Farmasötik Teknoloji alanında kazandığı bilgi, birikim ve bilimsel bakış açısını kullanarak ilgili diğer disiplinlerdeki araştırma amaçlı çalışmalarda görev almaları, nanoteknoloji alanında edinecekleri bilgi ile bilime katkıda bulunmaları, ilaç endüstrisi ile ilaç Ar-Ge merkezlerinde yeterli bilgi ve beceriye sahip uzmanlar olarak görev alabilmeleri,  Türkiye’de güncel düzenlemeleri ve uygulamaları gerçekleştirebilecek yeterlilikte olmaları hedeflenmektedir.

2021-2022 Güz Yarıyılından itibaren öğrenci alımı yapılacak olan Farmasötik Teknoloji Tezli Yüksek Lisans Programının Güz dönemi kontenjanı 6 olarak belirlenmiştir  ve başvurular 17 Eylül 2021 tarihine kadar devam etmektedir. Giriş sınavları 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri 27-29 Eylül 2021 olarak bildirilmiştir ve ders dönemi 11 Ekim 2021’de başlayacaktır.

Başvuru koşulları ve detayları Lokman Hekim Üniversitesi web sayfasında yer almaktadır

(https://www.lokmanhekim.edu.tr/duyuru /yuksek-lisans-ve-doktora-basvurulari-hakkinda/).