Başkanın Mesajı

Eczanelerde Majistral üretim ekonomik açıdan Kamu yararının gözetilmesi ve hastanın tedavi kalitesini yükseltmesi açısından son derece önem taşımaktadır.

Diğer taraftan da günümüzde eczacının önemsiz kılındığı eczacılık modellerinin sıkca ortaya atılmasının önüne geçilmesini sağlayacak eczacının sanatı olan Majistral Üretim’in önemi tartışmasızdır.

Eczanelerimizde ilaç yani majistral formül hazırlanması, eczacılık meslek eğitiminin akademik bir düzeye gelişinden bu yana sürekli olarak yapılagelmektedir. Dünyada, bu yüzyılda Endüstriyel ilaç üretiminin her yönüyle zirvede olması, eczanelerde ilaç hazırlanmasını geriletmiş, hatta hekimlerin majistral reçete yazma alışkanlığını da giderek azaltmıştır.

Eczacılık eğitimini en üst düzeyde gerçekleştiren gelişmiş ülkelerin eczacıları, eczane eczacılarının işyerlerindeki ilaç hazırlamaya yabancılaşma konusundaki gerilemelerini durdurmak amacıyla ilk çalışmalarını 1986 yılında başlatmışlardır. Aynı girişim bizim ülkemizde de aynı yılın ekim ayında TEB tarafından ‘’Eczanelerde İlaç Üretimi’’ başlığı altında gündeme getirilip birtakım çalışmalar yapılsa da ne yazık ki günümüze kadar anlamlı bir gelişme kaydedilememiştir.

Eczanede üretim, aslında halen yapılagelmekte olan majistral hazırlamayı çağdaş bir düzeye getirmektir.

Sonuç olarak;

BU ÜLKENİN ECZACILARI; olağanüstü durumlarda veya yokluğu çekilen ilaçların imalatında üzerlerine düşen görevi yapabilecek bilgi birikimine ve donanıma sahiptirler.

Eczaneleri sadece hastaya ilaç temininde lojistik nokta olmaktan çıkartan, üretken, ilaç imal eden eczacı kavramını yeniden oluşturarak toplumda eczacı saygınlığını artıran majistral olgusunu yeniden yaratmak zorundayız.

Tüm bu gerekçelerle Ülkemizde Majistral Sanatını düzenleyeceğimiz eğitimler ile geliştirmek ve sanatımızın önündeki engelleri kaldırmak için bir dernek çatısı altında buluşmaya karar verdik. Sizlerin vereceği güç ile Sanatımızı geliştirip çağdaş Ülkelerin seviyesine kısa sürede ulaşacağız…

Bu davet hepimize…

Inventas vitam iuvat excoluisse per artes
Bırakın sanat ve bilimle hayatı güzelleştirelim/geliştirelim.

Uzm. Ecz. Ahmet Nezihi Pekcan