Haberler

20-08-2023

Şimdi görev zamanı…

Sevgili Meslektaşlarım ve Majistral Eczacıları Derneği’nin Değerli Üyeleri

Bugün ne yazık ki Ülkemizde Eczacılık Mesleği zor bir dönemeçte ilerlemektedir. 2024 yılında, sayıları 45.000’i geçecek olan Ülkemiz eczacılarının, eczane sayısını sınırlayan bu yeni yasayla nerede istihdam edileceğine yönelik stratejik bir plan bulunmaması, her geçen gün sayıları gittikçe artan eczacılık fakültelerinin önüne geçilememesi sonucunda eczane ekonomilerinin zaman içerisinde bozulması ve çöküşü kaçınılmazdır.

Eczacıların önümüzdeki dönemde kesinlikle meslek hakkını gündeme getirerek ekonomilerine nefes aldırmak mecburiyeti ortaya çıkmıştır. Kamu otoritesinden meslek hakkı talebi ise eczacının eczanesinde hastalarına farmasötik bakım uygulamasındaki başarısıyla mümkündür. Meslek örgütümüz eczanelerde uygulanan farmasötik bakım sonucunda kamunun sağlık giderlerinin azalacağını otoriteye anlatmak zorundadır. Farmasötik bakım ve akılcı ilaç uygulamaları bilgiyle olur. Bu bilgilere ulaşılmasında eczacının meslek içi eğitimi başta tepe yönetimimiz TEB ve bölge eczacı odalarının sorumluluğundadır.

Diğer yandan;

Ekonomik açıdan Kamu yararının gözetilmesi ve hastanın tedavi kalitesini yükselten, günümüzde eczacının önemsiz kılındığı eczacılık modellerinin sıkça ortaya atılmasının önüne geçilmesini sağlayacak, eczacının sanatı olan “Majistral üretim” ile ilgili sorunların çözümü bir an önce gerçekleştirilmelidir.

Geleceğe umutlu bakabilmek, güçlü, çalışkan ve bilgi ile donanmış bir meslek örgütünden geçmektedir. Bunun için, öncelikle her bölge eczacı odasının kendi bölgesinde sorunların üstesinden gelebilecek, geçmişi temiz, mesleki ve entelektüel birikime sahip, bölgesinin ve mesleğinin sorunlarını iyi bilen, deneyimli ve akademik bir yaklaşımla sorunları analiz edip, ekip anlayışı, işbirliği ve dayanışmayla çözümler üretebilecek oda yöneticileri ve delegasyonu ile diğer organlarını seçmesi ve akabinde tek vücut olmuş, güçlü Türk Eczacıları Birliği yapısını, özlenen örgütü yaşama geçirecek kadroları iş başına getirmesi önemli ve kaçınılmaz bir görevdir.

İşte tüm bu gerekçelerle,

Değerli meslektaşlarım oda yönetimleri çatı örgütümüz TEB’nin tuğlalarıdır. O nedenle çalışma arzusu içerisinde olan idealist meslektaşlarımızın görev alması TEB yönetiminin başarısını, dolayısıyla geleceğimizi doğrudan ilgilendirmektedir.

Bunun için idealist eczacıların eylül ayında yapılacak genel kurullara ve seçimlere katılarak, gelecek dönemlerin yönetici kadrolarının oluşturulmasında sorumluluk almaları bir zorunluluktur.

Şimdi görev zamanı…

                                                       Majistral Eczacıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

                                                     Uzm. Ecz. Ahmet Nezihi Pekcan