Makale & Formül

Antipruritik - Antienflamatuvar - Astrenjan - Keratolitik - Sikatrizan - Steroid

29-06-2015

Sırbistan Milli Formüllerinde Ekzema Tedavisi

UNGUENTUM CONTRA ECZEMA

Değerli Meslektaşlarım; Ciltte tipik olarak kızarıklık (eritem), içi sıvı dolu keseciklerin oluşması (papül ve vezikül oluşumu), pullanma, kalınlaşma ve sertleşme (likenleşme) ile belirgin, çoğu olguda birbirini izleyen aşamalar halinde ortaya çıkan akut veya kronik enflamatuvar durumlar için kullanılan jenerik bir terim olan ve dünyada en yaygın cilt hastalıklarından sayılan ekzema; sebepleri ve kesin tedavisi ile ilgili de tıp dünyasının net konuşamadığı bir rahatsızlıktır. Egzamada cilt, vücut kaynaklı veya çevresel faktörler nedeniyle savunmaya geçerek iltihap yoluyla tepki verir. Ciltte kaşıntıya, döküntüye, kızarıklığa, kuruluğa ve çatlamaya yol açan bir durumdur. Sinirsel, alerjik, yağlı deri, temas egzaması gibi farklı egzama türleri vardır. En yaygın türü, ‘atopik dermatit’ olarak da bilinen, alerjik egzamadır ve daha çok kalıtsal olduğu düşünülür. Hastalarda genellikle benzer belirtiler görülür. Ciltte kabarma, tahriş ve kaşıntı en çok görülen şikayetlerdir.

Bazı egzama türleri, örneğin temas egzaması tek bir nedenden dolayı meydana gelirken, diğer egzama türleri pek çok faktörün bir araya gelmesiyle oluşabilir. çocuklarda görülen egzama zamanla kendiliğinden iyileşebilir ancak yetişkinlerdeki egzamanın kesin tedavisi yoktur. Hastalığı tetikleyen etkenlerden uzak durularak, egzama kontrol altına alınabilir. Bu hafta Sırbistan Milli Formüleri’nden alınan ve ekzema tedavisinde reçete edilen bir preparatı beraberce inceleyeceğiz.

Rp.

Pix Juniperi                 3,00 g

Resorcinolum              3,00 g

Benzocainum               0,50 g

Zinci oxydum               6,00 g

Tritici amylum             3,00 g

Glycerolum, 85 %      12,00 g

Adeps lanae                72,50 g

Formülde yer alan maddeler

Ardıç katranı- Goudron de cade- Pix cadi- Pyroleum juniperi- Wacholderteer- Huile de cade;

Ardıç katranı (pix juniperi oxycedri) Anadolu'da yaygın olarak yetişen katran ardıcı bitkisinin gövde ve dallarından elde edilir. şurup kıvamında, kırmızımtrak siyah renkli, keskin ve özel kokulu, baharlı ve yakıcı lezzetli bir sıvıdır. Ardıç katranının bileşiminde uçucu yağ, rezin, bir triterpen olan kadinen ve fenol türevleri (gayako l ve krezol türevleri) bulunur. Antiseptik etkili drog doğrudan deriye sürülerek veya pomat halinde kullanılır. Haricen ekzema ve psöriyazis tedavisinde de kullanılır. Sebore, ekzema, psöriyazis, saçlı derideki kepeklenme, pullanma ve kaşıntının tedavisinde yararlı olur. Genellikle bu amaca yönelik olarak hazırlanan şampuanların bileşimine girer. Ardıç katranı (Cade oil), Pinaceae familyasından ardıç (Juniperus oxycedrus) ağacının odunun kuru         distilasyonundan elde edilir. şurup kıvamında, koyu kahverengi, tadı acı ve keskin kokulu bir sıvıdır. Gayakol, etilgayakol, krezol ve kadinen içerir. Suda çok hafif çözünür; alkolde 1:9 oranında çözünür ; eterde geride küçük parçalar bırakarak 1:3 oranında çözünür; petrol eterinde kısmen çözünür; amil alkol, kloroform ve glasiyal asetik asit ile karışır. Ardıç katranı (Cade oil) hava almayan kaplarda saklanmalıdır. Aşırı sıcakta bırakılmamalıdır. Işıktan korunmalıdır.

Benzokain- Anesthesine- Benzocaina- Anaesthesinum;

Benzokain kısa etki süreli ester tipi bir lokal anesteziktir. Benzokain renksiz veya beyaz kristaller ya da beyaz, kokusuz kristalize toz halde bulunur. Erime der ecesi 88-92°C arasındadır. ıngiliz Farmakopesi (BP)'ye göre çözünürlükleri : Suda çok hafif çözünür ; alkol, kloroform ve eterde serbestçe çözünür. Amerikan Farmakopesi (USP)'ye göre çözünürlükleri: Suda 1:2500, alkolde 1:5, kloroformda 1:2 ve eterde  1:4 oranında çözünür ; seyreltik asitlerde çözünür ; badem yağı ve zeytin yağında 1:30 ile 1:50 oranında çözünür. Benzokain ve tetrakain'in temas alerjisi oluşturma olasılığı diğer lokal anesteziklere göre daha fazladır. Benzokain deriye sürülerek uygulanır.  Uygulandığı yerden minimal düzeyde absorbe olur ; bu nedenle istenmeyen sistemik yan etkileri göreceli olarak azdır. Etkisi hızlı başlar ve 1 dakika içinde görülür. Etki süresi  15-20 dakika kadardır. Benzokain karaciğerde metabolize olur. Metabolitleri  böbreklerden atılıma uğrar.

Dibromsalicylii- Resorcine- Dioksibenzol- Rezorsin;

 Beyaz kristal bir madde olup, karekteristik bir kokusu vardır. Rengi hava ve ışık etkisiyle kırmızıya dönüşür. Yakıcı bir tadı vardır. 1 k. Su ve 1 k. Alkolde, ayrıca eter, gliserin ve benzende çözünürken kloroformda çözünmez.Asetanilid, kafur, kloralhidrat, mentol ve fenol ile geçimsizdir. Rezorsin antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılır. Haricen (pomat % 10-20, solüsyon %0,1) psoriazis, akne, sebore, ekzema ve diğer deri hastalıklarında kullanılır. çok geniş satıhlara tatbikten kaçınılmalıdır. M.D. 0,50-1,5 g. dır.

Zinkoksid- Zinci oxide- Oxyde de zinc;

Zayıf antiseptik özellikleri ile bilinen astrenjan özellikte bir etken maddedir. Ekzema, yanık, pişik, sürtünmeye bağlı cilt hasarlarında kullanılır. çinko oksit pomadı %20, pastası ise %25 oranında çinko oksit içerir. çinko oksit deriden absorbe olmaz, suda erimediği içinde pudra, pomad veya pasta şeklinde uygulanır.

Nişasta- Amylum- Tritici amylum- Oryzae amylum;

 Nişasta elde edildiği kaynağa göre mısır, patates, buğday ya da pirinç nişastası olarak adlandırılır. Nişasta başta tabletler olmak üzere katı farmasötik dozaj formlarında bağlayıcı, seyreltici ve dağıtıcı olarak kullanılır. Soğuk su ve soğuk alkolde pratik olarak çözünmez. Adsorban özelliği vardır.

Glicerol- Glycerine- Glycerol-85 %;

Gliserin berrak, renksiz veya çok açık renkli, higroskopik, şurup kıvamında, kokusuz ya da çok az kok ulu ve tatlı lezzeti olan bir sıvıdır. Su ve alkolle karışır; asetonda hafifçe çözünür; pratik olarak kloroform, eter, sabit yağlar ve esansiyel yağlarda çözünmez. Sudaki çözeltilerinin pH'sı turnusol'e karşı nötr reaksiyon verir. Amerikan Farmakopesi (USP)'ye göre Oral Gliserin çözeltisi (Glycerin Oral Solution, USP)'nin pH'sı 5.5-7.5 arasındadır. Güçlü oksitleyici ajanlar gliserinle birlikte patlayıcı karışımlar oluştururlar.

Lanoline- Graisse de laine- Adeps lanae- Rafine yün yağı- Lanae cera- Lanoleine T.K.;

Koyun yününden elde edilir. Açık sarı renkte ve merhem kıvamındadır. Eter, petrol eteri, kloroform ve kaynar mutlak alkolde çözünür. Ağırlığının iki misli su alır. Emulgatördür. Su/yağ emülsiyonu yapar. Susuz halde kıvamı oldukça serttir. Su ilavesi ile hamurumsu bir yapı oluşur. Ağırlığınca su emer. Cilt tarafından kolayca emilir ve kokusuzdur. Sıvağ olarak kullanılır. T.K. nin lanolinum adı ile aldığı sıvağ ise 13 k. Lanolin 3 k. Mayi parafin ve 4 k. Su ihtiva eder.  

Formülün hazırlanışı- Modus operandi

Benzocain, rezorsin, buğday nişastası, ve çinko oksit cam havan içerisinde homojen olana kadar karıştırılır. Bu karışıma gliserin ilave edilerek harç haline getirilen kitleye su banyosunda ısıtılan susuz lanolin azar azar ilave edilerek iyice karıştırılır. Formüle ardıç katranı ilave edilerek preparat sonlandırılır.

Kullanılışı

Keratosiz’de ( Epidermis'de boynuzsu tabakanın keratinizasyon bozukluğu nedeniyle aşırı büyüme ve kalınlaşmasına bağlı herhangi bir lezyon.) ve epitelyum dokunun onarılmasında kullanılır. Ekzemada, günde bir kere derideki problemli alana sürülür ve enaz bir saat boyunca pomadın deride kalması sağlanır.

Korunması

ıyi kapatılmış ve ışıktan korumalı renkli cam şişelerde 25C0 geçmeyen oda sıcaklığında saklanmalıdır.

ıyi bir hafta dileğiyle…

Kaynak: Farmaceutsko drustvo Srbije

 

Tel: (332) 3520657

Fax: (332) 3512816

a.pekcan@eczacininsesi.com

http://www.majistralformul.com/