Makale & Formül

Kulak Damlaları

05-09-2017

Kulak Damlaları-Burow Çözeltisi

Alüminyum asetat çözeltisinden oluşan kulak damlaları- Burow çözeltisi(BP 1973)

Değerli Meslektaşlarım; bu hafta KBB uzmanlarınca reçete edilen Burow çözeltisi içeren kulak damlasını beraberce inceleyeceğiz.

Alüminyum asetat- Aluminum acetate- Aluminio, acetato de- Aluminiumtriacetat [IUPAC]:

Alüminyum asetat çözeltileri astrenjandır. Alüminyum asetat içeren kulak damlaları patojenik bakterilere zararlı olan asidik bir ortam yaratarak kulaktaki ödem ve enflamasyonu azaltır. Bu tür damlalar higroskopik özellik de gösterirler. Alüminyum asetat çözeltileri dermatolojide ciltteki tahrişi azaltmak üzere hazırlanan astrenjan losyonların bileşimine de katılırlar. Alüminyum asetat içeren preparatlar Burow kremleri, emülsiyonları, losyonları veya solüsyonları olarak bilinirler. Alüminyum subasetat (bazik alüminyum asetat) da topikal olarak kullanılan bir astrenjandır. Alüminyum tuzları şiddetli renal yetmezlik durumunda alüminyum toksisitesi riski nedeniyle kullanılmamalıdır. Alüminyum oral yoldan absorbe olur ve vücutta birikebilir. Alüminyum tuzu içeren preparatlar, renal hastalık veya yetmezliği olan hastalarda toksisite işaret ve belirtileri ve serum düzeyleri yakından izlenmedikçe kullanılmamalıdır. Ayrıca, birçok efervesan preparatın bileşiminde yer alan sitratların alüminyum tuzlarından alüminyum absorbsiyonunu arttıracağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Aluminyum Asetat losyonu:

Rp.

Aluminium acetate solution                           50 ml

Purified water, freshyl boiled and cooled   to 1000 ml

Formül önceden kaynatılmış soğutulmuş distile su ile taze hazırlanmalıdır. Seyreltilmemiş losyonun cilde uygulanmaması önerilir. çökelti varsa losyon kullanılmamalıdır. Haricen antiseptik ve astrenjan olarak kullanılır. 7 gün saklanabilir.

Formülde yer alan Aluminyum acetat çözeltisini hatırlayacak olur isek;

Aluminium Acetate Solution= Burow’s Solution= Aluminium Acetate Ear- drops:

Rp.

Aluminium sulphate       225 g

Acetik acid                      250 ml

Tartaric acid                      45 g

Calcium carbonate           100 g

Water for preparations    750 ml

Hazırlanışı:

Alüminyum sülfat yaklaşık suyun 600 ml'sinde ısıtılmaksızın oda ısısında (200 C) eritilir. üzerine asetik asit ilave edilir ve daha sonra suyun kalan kısmı ile karıştırılmış olan kalsiyum karbonat çözeltisi yavaş yavaş eklenerek 24 saatten daha az bir süre serin bir yerde bekletilerek karıştırılır. Karışım filtre edilir ve tartarik asid ilave edilir.Tartarik asit stabiliteyi artırırken aynı zamanda nötrleştirir.Tampon etkisi yapar. pH = 4.0 dan az olmamalıdır. Bu formül değişik yöntemlerle de yapılır. Bu yayınlamış olduğumuz yöntem, ıngiliz ilaç kodekslerinde tarif edilmiştir (1973).

Aluminyum asetat- Aluminyum subasetat çözeltileri istenince bu çözelti verilir. Seyrelterek kullanılmalıdır.

Saklanma, iyi doldurulmuş kaplarda, serin bir yerde saklanmalıdır.

ıyi bir hafta dileğiyle…

Kaynak:

1-Tıbbi Formüler 11. Baskı (Prof. Kasım Cemal Güven)

2-Ankara üniversitesi Genel ve Endüstriyel Farmasötik Teknoloji I (Prof. Dr. Enver ıZGü)

3-The Pharmaceutıcal Codex 1979 (Eleventh Edıtıon)

4-RxMediaPharma®2016 ınteraktif ılaç Bilgi Kaynağı.  

Uzm.Ecz.Ahmet Nezihi Pekcan
Pekcan eczanesi - Konya
pekcanecz@gmail.com
Tel: (332) 3520657
http://www.majistralformul.com/