Makale & Formül

Makaleler

28-07-2021

SUS PAYI DEĞİL MESLEK HAKKIMIZI İSTİYORUZ!

SUS PAYI DEĞİL MESLEK HAKKIMIZI İSTİYORUZ!

Değerli Meslektaşlarım;

28.04.2021 tarihli ve 31468 sayılı Birinci Mükerrer Resmî Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyona Ait Kararlar” yayımlandı. Buna göre;

Sağlık Fiyatlandırma Komisyonu kararında, MEDULA’da, Eczanelerde Üretilen İlaçlar İçin Tarifede (Majistral Tarifede) yer alan fiyatların %20 oranında artırılması yer aldı ve düzenleme, 5 iş günü sonra devreye girmiş oldu.

Geçtiğimiz süreçte ‘’Majistral Tarife’’ninhem içerik hemde eczacının meslek hakkının karşılığını alabileceği fiyatlandırmayı talep etmek üzere Majistral Eczacıları Derneği olarak muhataplara haklı gerekçelerimizle çok sayıda sözlü ve yazılı başvuruda bulunduğumuz, bu konuda olağanüstü çaba sarfettiğimizEczacı Kamuoyunun bildiği bir gerçektir. Nihayet bu konuda en son 13.12.2020 tarihinde yazmış olduğum ‘’Majistral tarifenin güncellenmesi hukuki ve vicdani bir sorumluluktur!’’ başlıklı makalemde; kimya sektörünün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok dinamik bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekerek ham maddelerin üretim miktarı ve arz talep dengesine bağlı olarak çok hızlı fiyat değişimleri nedeniyle olumsuz etkilendiğimizi, en son 2015 yılı enflasyon oranlarına göre hazırlanan majistral tarifeye göre günümüzde ilaç hazırlamanın mümkün olmadığını ifade ederek Majistral Eczacıları Derneği olarak bu çerçevede yapılacak çalışmalara katkı vermeye hazır olduğumuzubildiren bir yazıyı kaleme almış, yazımın devamında ise aşağıda yer alan hususlara değinmiştim…

‘’Bilindiği gibi 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre Eczacılıkta suç sayılan fiiller arasında yer alan Tıbbi müstahzarat ve Majistral formülleri Sağlık Bakanlığı’nca saptanmış fiyatın üzerinde satış yapmak cezai yaptırım nedenidir. Oysaki;

Maliye Bakanlığının 23 Mart 2011 tarihli Bakanlık onayı ile “Madde.14: tarife ve eki cetvellerde yazılı bedeller her yıl başında Maliye Bakanlığınca yayımlanan yeniden değerleme oranları eklenerek yeniden yayımlanır” hükmü ile, yeniden değerleme konusunda yaşanan sıkıntı aşılmış ve majistral tarifenin her yıl güncellenmesi teminat altına alınmış, TEB tarafından hazırlanan, halen yürürlükte bulunan ve eczanelerde üretilen majistral ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan ‘’majistral tarife için bu tarihten sonra yapılacak olan düzenlemelerin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranları uygulanarak güncellenmesi ve bu doğrultuda yeni bir "Olur"a gerek kalmaksızın İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanması uygun bulunmuştur." denilmesine rağmen ne yazık ki 2015 tarihinden bu güne kadar majistral tarife bir türlü güncellenememiş, dolayısıyla geldiğimiz süreçte eczacı ‘’5326 Kabahatler Kanunu’’ gereğince cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamak adına zararına ilaç yapmaya zorlanmaktadır. Ağır işleyen bürokratik işlemler veya görevini yapmayan makamların eczacıların bu cezai işlemle karşı karşıya bırakılmasına neden olmalarının da bir vicdani ve hukuki karşılığı olmalıdır. 

Eczacıları Majistral ilaçların üretiminde Majistral tarifenin 2015 yılı fiyatlarına göre ilaç yapmaya zorlamak, sadece eczacıyı ekonomik olarak zarara uğratmakla kalmayıp derneğimizce yapılan bir çalışmada da tespit edildiği gibi tarifede yer alan bazı ham maddelerde de kamunun ciddi zararlara uğradığı görülmektedir.

Derneğimiz, iki tedarikçi firmadan temin edilen ve en küçük ambalajlar içerisinde yer alan ham madde fiyatları üzerinden bir çalışma yapmış ve özetle bu çerçevede Majistral tarifede yapılması gerekenleri aşağıda yer aldığı gibi özetlemiştir.

.          Ham maddelerin isimlerinin Türkçe düzenlenmesi önem arzetmekte olup, gerekiyor ise yanlarında latince isimlere yer verilmesi,

·        Tarifede aynı isimde veya değişik isimlerde tekrarlanan ham maddelerin teke düşürülmesi,

·        Günümüzde çeşitli nedenlerden kaynaklı tedavi değerini kaybetmiş kullanılmayan hammaddelerin belirlenip çıkartılması, yerine günümüz tedavilerinde kullanılan ham maddelerin eklenmesi,

.        Tarifeden kaldırılan supozituvar yapımının ilave edilmesi ve sterilizasyon gibi ayrıntıların tekrar gözden geçirilmesi,

.         Tarifede hammaddelerin sadece ağırlık değil hacim cinsinden de fiyatlandırılması gerektiği,

.          MajistralSUT’nin hayata geçirilmesi,

artık kaçınılmaz bir zorunluluktur. 13.12.2020’’     

Değerli Meslektaşlarım; 2015 yılından bugüne, 5 yıl aradan sonra yapılan, adeta sus payı niteliğinde olan ve fiyat güncellemesi olduğu iddia edilen %20 lik artışın hayal kırıklığı yarattığı, yukarıda yer alan talep ve beklentilerimizi karşılamaktan uzak olduğu bir gerçektir.

Şöyleki;

Maliye Bakanlığının 23 Mart 2011 tarihli Bakanlık onayı ile “Madde.14: tarife ve eki cetvellerde yazılı bedeller her yıl başında Maliye Bakanlığınca yayımlanan yeniden değerleme oranları eklenerek yeniden yayımlanır” hükmü ile bir önceki yılın enflasyon rakamları baz alınarak 2016 yılı sonu tarihi itibari ile yenilenmesi gerekirken bu genelge dikkate alınmamış ve gereği yerine getirilmemiştir. Güncellemenin her yıl enflasyon oranları göz önüne alınarak yapılması halinde 2016 yılından bugüne enflasyon rakamları göz önüne alındığında bu oranın en az %80 olması gerektiği göz ardı edilerek artış beklentinin çok altında %20 oranında gerçekleşmiştir. Ülkemiz kimyevi hammadde sektöründe tamamen dışa bağımlıdır. 2016 yılı sonu Merkez Bankası USD kuru 3.5308 iken 2020 yılı sonunda 5.9923 olduğu dolayısıyla kur artışının %69.71 olduğu Ülkemizde majistral tarifenin %20 gibi düşük bir oranda kalması kabul edilebilir değildir.

13.12.2020 tarihli çalışmada yer alan çalışma raporumuzda yer alan bilgiler tarifede yapılan %20 lik yeterli olmayan artış sonrasında şu şekilde güncellenmiştir.

MAJİSTRAL TARİFEDE 625 ADET KİMYASAL HAM MADDENİN YER ALDIĞI,

GÜNCELLEMEDEN ÖNCE; 128 ADET KİMYASAL HAM MADDEDE %100 ‘E VARAN ORANLARDA ECZACI ZARARI TESPİT EDİLİRKEN, BU RAKAM %20 ORANINDA YAPILAN GÜNCELLEME SONRASI 117,

GÜNCELLEMEDEN ÖNCE; TARİFEYE GÖRE 35 ADET KİMYASAL HAM MADDENİN HERHANGİ BİR KAZANÇ OLMAKSIZIN YAPILABİLDİĞİ, BU RAKAM %20 ORANINDA YAPILAN GÜNCELLEME SONRASI 43,

GÜNCELLEMEDEN ÖNCE; ANCAK 17 ADET KİMYASAL HAM MADDENİN YASAL KAZANÇ ORANLARI İÇERİSİNDE TARİFEDE YER ALDIĞI, BU RAKAM %20 ORANINDA YAPILAN GÜNCELLEME SONRASI 23,

GÜNCELLEMEDEN ÖNCE; 137 ADET KİMYASAL HAM MADDENİN İSE KAMU ZARARINA YOL AÇACAK ŞEKİLDE FİYATLARININ DÜŞTÜĞÜ TESPİT EDİLMİŞ, BU RAKAM %20 ORANINDA YAPILAN GÜNCELLEME SONRASI 126, kimyasal hammadde olarak güncellenmiş,

GERİDE KALAN 316 ADET HAM MADDENİN ÇEŞİTLİ NEDENLERLE TEDAVİ ÖZELLİĞİNİ KAYBETMİŞ VEYA BULUNMASINDA GÜÇLÜK ÇEKİLEN HAM MADDELERDEN OLUŞTUĞU, BU NEDENLERDEN DOLAYI FİYATLANDIRMALARININ MÜMKÜN OLMADIĞI BİLDİRİLMİŞTİR.

Bu bilgiler ışığında Majistral Tarifede yapılan %20 lik artışlaEczacının Majistral Reçete hazırlarken karşılaşacağı zararının devam edeceği anlamına geldiğini, eczacının meslek hakkının karşılığını alabileceği fiyat düzenlemesi ve diğer taleplerimizin takipçisi olacağımızı eczacı kamuoyuna saygı ile duyururuz.      26/07/2021

 

                                                                                         Uzm. Ecz. Ahmet Nezihi Pekcan

                                                                                 Majistral Eczacıları Derneği Genel Başkanı