Makale & Formül

Makaleler

19-08-2018

Yerli ve Milli

Yalnız yaptıklarımızdan değil,

Yapmadıklarımızdan da sorumluyuz

                                                 Moliere

 

Tarih: 16/08/2018

 

çalan telefonumu açtığımda telefonun diğer ucundaki eczacı arkadaşım Ahmet Bey, Nihat Genç’in yazısını okudunuz mu diye sordu!

Yıllardır sizin anlatmaya çalıştıklarınızı ifade etti. Hayır dedim ama ilk fırsatta okuyacağım.

 

“...Eczaneler çoktan AVM'ye döndü ve beyaz önlüklü eczacı hanımlar kasaya oturmaktan başka iş yapmıyor.

ıthal ikamesi döneminde böyle değildi, eczaneler yeniden kreminden, solüsyonundan, merheminden, makyaj malzemelerine kadar pek çok ürünü pekala kendileri yapabilir, hatta alasını yaparlar, her gün ekranlarınız bin ayrı aşçı, yemek, gurmeyi davet edeceğine gündelik hayatımızın bu en hayati ilaçlarınıza yönelsin.”

özetle bunu yazıyordu Nihat Genç…

…………

Tarih: 9 Mayıs 2018

Yer: Kütahya Eczacı Odası.

Selçuklu Konağını andıran bu güzel mimari yapının konferans salonunda Majistral üretimi anlatıyorum.

---- Eczacılar lokal çözümler üreterek ekonomik sorunlarını kendileri çözmeye çalışmalılar, bütün sorunların Tepe örgütümüzce çözümünü beklemek kolaycılıktır, zaman kaybıdır, hayalciliktir.

---- çözüm bilgi ve üretmekle mümkündür.

---- Eczacılar çok ama çok değerlidir. öncelikle bunun farkında olmalıyız.

---- Sanatımız olan “Majistral üretim” çözüm anlamında önemlidir.

---- Eczacılar eczanelerinde kendi ürettikleri ruhsatlandırılmış ürünlerini satmalılar, ortaklaşmalılar. Kütahya eczanelerinde en çok satılan gıda destekleri, itriyat kozmetik ürünler tespit edilip planlanan üretimde öncelik bunlara verilmelidir.

Yaklaşık iki saati bulan konuşmamda özetle bu konulara değindim.

…………

ıki gün sonra gecenin ilerleyen saatlerinde telefonum çaldı. Arayan Kütahya Eczacı Odası’nın Başkanı Cahit Ceylan’dı.

Yönetim Kurulu toplantısında bir dizi kararlar aldıklarını ve sonuç olarak Kütahyalı Eczacılar olarak kendi ürünlerini satmak istediklerini bu konuda benden destek beklediklerini ifade etti.

Koşulsuz hiç düşünmeden kabul ettiğimi bildirdim.

……………

‘’Yapabileceğimiz şeyleri yapmaya başlarsak, 
kendimizi hayretler içinde bırakacak sonuçlar alırız.’’
                                                                                                                                                                                Edison

Bir süre sonra düşüncelerin eyleme geçmesi için proje aşamasına geçildi.

öncelikle;

Kütahya Eczacı Odası’nda ıdeal Laboratuvar çalışma koşullarını oluşturmak düşüncesiyle bir laboratuvar kurulmasına karar verildi…

Kurulan bu laboratuvarda eczacılara teorik bilgilerin yanısıra pratik bilgilerde verilebilecek…

Majistral ürünlerin doğru reçelendirilmesi ve hastalıkların Majistral ürünlerle tedavisinde kullanılan güncel formüllerin paylaşıldığı eğitim toplantılarına hekimlerin de davet edilmesi kararlaştırıldı.

Son aşamada; eczane ekonomilerine ve halk sağlığına katkı sağlayacak yüksek kalitede ürünlerin (gıda destekleri, supplementler, nutra farmasötikler, kozmetik ve dermokozmetik) belirlenmesi ve üretilmesi planlandı.

……………….

Son olarak;

ülkemizin ekonomik olarak kuşatılmak istendiği günümüzde “Yerli ve Milli üretimin” ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu emperyal kuşatmayı fırsata çevirmek mümkün müdür? Bu sorunun cevabını hep birlikte yaşayıp göreceğiz.

Bu ülkenin eczacıları olarak bizlere düşen;

Eczaneleri sadece hastaya ilaç temininde lojistik nokta olmaktan çıkartan, üretken, ilaç imal eden eczacı kavramını yeniden oluşturarak toplumda eczacı saygınlığını artıran majistral olgusunu yeniden yaratmak zorundayız.

Majistral formül reçeteleri, hekim ve eczacı nosyonuna değer katacak ve tedavi çeşitliliğini artıracaktır.

Majistral üretimin ilacın maliyet, etkinliği ve milli proje kapsamında değerlendirildiğinde; ülkemizin sağlık alanında gereksiz harcamalarının önüne geçebilecek ve hastaların tedavi kalitesini yükseltecek bir yönü olduğunu düşünüyoruz.

Biz Eczacılar Nihat Genç isimli yazarımızın da işaret ettiği “Eczaneler çoktan AVM'ye döndü ve beyaz önlüklü eczacı hanımlar kasaya oturmaktan başka iş yapmıyor” algısını yok etmeliyiz.

BU üLKENıN ECZACILARI OLARAK; olağanüstü durumlarda veya yokluğu çekilen ilaçların imalatında üzerlerine düşen görevi yapabilecek bilgi birikimine ve donanıma sahip olduğumuzu göstermeliyiz.

 

Teşekkür….

Kütahya Eczacı Odası Yönetim Kurulu ve Kütahyalı Eczacılar adına Başkan Cahit CEYLAN’a; bilgi ve üretimin gücüne önem ve değer verdikleri için,

Eczacılık Mesleği ve Sanatımıza değer katacak bu önemli projeye maddi ve manevi katkılarından dolayı TEB Merkez Heyeti adına Başkan Erdoğan çOLAK’a,

Planlanan Laboratuvarın kurumunda görev alan, kuruluş amacı sadece satış ve dağıtım ile sınırlı olmayan eczanelerde “Majistral ürün” hazırlamayı çağdaş bir düzeye getirmeyi amaçlayan ve eczane üretimini özendirmek, desteklemek ve geliştirilmesini sağlamayı misyon edinen EGAş Yönetim Kurulu ve çalışanlarına,

Proje kapsamında nitelikli eğitim programının oluşmasında görev alan, eczacılarımızın kişisel, mesleki ve teknik alanda gelişimlerini destekleyerek onları geleceğe hazırlamayı amaç edinen Farmazi Akademi Yönetim Kurulu adına Hakan GENçOSMANOğLU’na,

Teşekkürü borç bilirim.

19.08.2018

Uzm.Ecz.Ahmet Nezihi Pekcan
Pekcan eczanesi - Konya
pekcanecz@gmail.com
Tel: (332) 3520657
http://www.majistralformul.com/