Makale & Formül

Genel Makaleler

27-06-2017

Hastane Eczacılığı ve ’St.Louis’

Ülkemizde hastene eczalığı ve St. Louis formülleri

Amerika Birleşik Devletleri’nde St. Louis ekol bir hastanedir. 1998'den 2015'e kadar bu hastane kâr amaçlı kurulmuş iken, 2015 Haziran ayında, kâr amacı gütmeyen Katolik hastane sistemi SSM Health Care'e devredilmiş olup günümüzde Saint Louis üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi olarak hizmet vermektedir . US News & World Report dergisi tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki "En ıyi Geriatrik Hastaneler" arasında sayılmıştır. St. Louis, ABD'nin Missouri eyâletinde batısı tamamen St. Louis County'den oluşan bağımsız bir şehirdir. şehrin doğusu Mississippi Nehri ile çevrilidir. Bazen Saint Louis olarak yazılan şehrin ismi Fransa Kralı IX. Louis'ten gelmektedir. St Louis Hastanesi ABD’nin ekol hastanelerinden biri olarak tanınmakta olup burada hastalara uygulanan preparatlar hastanenin adıyla anılmaktadırlar.

Bu hastanenin geleneğinde eczacılık hizmetleri çok önemli bir yer tutar. Bu hastanede görev alan eczacılar hekimlerle klinik araştırmalara beraberce katılır, hastane eczanelerinde bulunan laboratuvarda geliştirilen formüller, kliniklerde  tedavi gören hastalara hekimler tarafından tatbik edilirken sonuçlar eczacılarla beraber değerlendirilir. öyle ki burada geliştirilen formüller bu hastanenin adıyla anılır ve dünyanın dört bir tarafında tedavide kullanılan bu formüller aynı zamanda hastaneye prestij ve ün katarlar. ülkemizde bu anlamda bir hastane var mı(!), ben bilemiyorum. şimdi isterseniz gelin bu hastanenin Eczane Hizmetleri Departmanının eczacılık hizmetlerine bakış açısını inceleyelim.

öncelikle St Louis Hastanesi Eczane Hizmetleri Departmanının misyonu şöyle tanımlanmıştır; güvenli, merhametli, yüksek kalitede, profesyonel, hekimlerle işbirliğini amaçlayan ve mali açıdan hasta bakım hizmetlerinin maliyetini düşüren, kaliteli farmasötik bakım hizmetleri sunan bir anlayışı hedefler.

Eczane Hizmetleri Departmanı’nın vizyonu ise; eczacılık uygulamalarında  yüksek kalite standartlarını yakalamak ve kulvarında lider olmayı amaçlamaktadır.

özetleyecek olursak; Eczane Hizmetleri Departmanı hastanede, yenilikçi, uyarlanabilir, uygun maliyetli ve kanıta dayalı farmasötik bakımın hastalarına uygulanmasını hedeflemiş ve bu çerçevede oluşturulan misyonun gerçekleştirilmesine katkı vermektedir. Böylelikle hastalara kaliteli farmasötik bakım hizmetleri sunularak yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amaçlanmıştır.

Hastane Eczacılık Hizmetleri Departmanı ayrıca;

Multidisipliner gelişmiş klinik hizmetleri sunma konusunda uzman eczacılar yetiştirmeyi amaçlamıştır.

Yine bu departman ilaç ile tedavi sistemi içinde eczacının rolü ve hizmet kapsamını geliştirerek, ilaçların güvenli, etkili, zamanında ve ekonomik biçimde hastalar tarafından kullanılmasını sağlamıştır.

Kliniklerde iyi yetişmiş eczacılar tarafından, ilaçların doğru bir şekilde hazırlanmasını, hastalara verilmesini ve uygulanmasını sağlar.

Eczacılar ilaç siparişlerini oluştururken, kliniklerdeki hasta profillerini gözden geçirerek istatistiklerden faydalanır ve doğru sipariş listeleri oluşturur. Böylelikle eczacılar, ilaç siparişleri, dozajları, ilaçların kliniklerdeki hastalara dağıtımı ve ilaçların uygunluğuna ilişkin tüm ilaç hareketlerini inceler ve değerlendirir.

Eczacılar bu hastanede, tedavi protokollerini geliştirme, akılcı tedavi politikalarını uygulamak ve klinik araştırmalara katılarak kısacası klinik eczacılık uygulamalarına destek vermektedirler.

Saint Louis üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi’nde hastalara ilaç hazırlamada Eczacılar, sağlık sisteminin ayrılmaz bir üyesi olarak;

Uygulama sıklığı, hastaya özgü faktörleri (yaş, kilo, alerji, komorbidite vb.) göz önüne alır.

önceden gelişebilecek riskleri sorgular(farmakokinetik, farmakodinamik, potansiyel advers olaylar, vb.).

Eczacı terapötik planın yukarıdaki parametrelere dayanan değişiklik gerektiğini düşünürse, yani diğer bir deyimle hastalara kaliteli farmasötik bakımı uygularken gerektiği durumda doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık hizmeti sunucuları ile görüşürler.

Kapsamlı farmasötik bakım hizmetlerinin hastalara sunumunda, işleyişin düzenlenmesi ve hastalara ilaç teslimatını kolaylaştırmak için, ilaçların sağlıklı uygun fiziki şartlarda depolanması, ilaçların geri çağırılması ve toplanması proseslerinin düzenli takibi, advers ilaçların tanımlanması, araştırılması ve raporlanmasını koordine eder. ıstenmeyen ilaç reaksiyonları (ADR'ler) ve doz hataları’nı (ME'ler) raporlar.

Hastanenin Terapötik, Beslenme ve Transfüzyon (PTNT) Komitelerine katkı verir.

ılaçların kullanım kayıtları da dahil olmak üzere sarf hareketleri protokole göre işlenir.

Eczane Hizmetleri Departmanı, doktorlara, hemşirelere ve diğer sağlık hizmetlilerine uyuşturucu ve bağımlılık yapan ilaçlar ile ilgili bilgileri verir.

Eczane Hizmetleri Departmanı, ilgili kriterlere dayalı, ılaç Kullanımı ızleme ve Değerlendirme (MUE) ile ilgili raporlamaları yapar.

ılaçların, tıbbi personel politikalarının ve ilaç siparişlerinin uygunluğunun belirlenmesinde biyomedikal literatür de dahil olmak üzere tıbbi dökümanları tarar.

Eczane Hizmetleri Departmanı günde 24 saat, haftada yedi gün, yetkin personel ile görev yapmaktadır.

St Louis Hastanesi preparatlarından örnekler;

Saint Louis hastanesinin diş tozu

Rp.

Potasyum klorat        1 g

Kalsiyum karbonat    10 g

Talk                         10 g

Sabun tozu              30 g

Karmin      k.m.

Saint Louis Hastanesi’nin parazitik losyonu (pediculose saçlı deride)

Rp.

Süblime                       0,25 g

Terebentin esansı      26,0 g

Gliserin                        34,0 g

Kafurlu alkol               140,0 g

 

Saint Louis Hastanesi’nin kükürtlü losyonu (sebore tedavisinde)

Rp.

çöktürülmüş kükürt        6-10 g

Gliserin                           15 g

Kafurlu alkol                    20 g

Gül suyu                         70 g

Distile su                        70 g

Préparation de St Louis (Akne ve cilt lekelerinde)

Acide phénique …………. 0,8 g

Acide salicylique ….…… 1,6 g

Acide tartrique …………  2,4 g

Glycérine ………………. 5 g

Bıobase …………….… 60 g    

ülkemizde özellikle Anadolu’daki özel Hastanelerde olumsuz fiziki şartlarda, görev tanımlarının dışına çıkılarak ambar memuru olarak çalışmaya zorlanan meslektaşlarımızın aldıkları nitelikli eğitim çerçevesinde halk sağlığına katkı verebilecek standartlarda görevlendirilmeleri dileğiyle…

Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram dileğiyle…

Uzm.Ecz.Ahmet Nezihi Pekcan
Pekcan eczanesi - Konya
pekcanecz@gmail.com
Tel: (332) 3520657
http://www.majistralformul.com/