Makale & Formül

Genel Makaleler

24-09-2021

Maji İrade Doğrultusunda Değişiklik Yaratmanın Sanatı ve Bilimidir.

MAJİ

İrade doğrultusunda değişiklik yaratmanın

              SANATI ve BİLİMİDİR.

A.Crowley

Maji’nin

 kökeni araştırıldığında zerdüştlük öncesine kadar uzandığı görülür.

Türkçeye sihir olarak çevrilmektedir.  Ancak  diğer dillerde de bu kökenden türetilen kelimeler yüce, büyü, sihirli gibi anlamlara gelmektedir. İngilizcede magic; sihirli, pers dillerinde magu;  bilgelik olarak çevrilebilir.

Tarihte Maji yapanlara ise majisyen denir ki bu kişiler nefsini, duygu ve düşüncelerini denetlemesini bilen, enerjilerini bireysel çıkarları için kullanmayan kişiler için kullanılmıştır.

Bizim majistral de eczacılığın majisi olabilir mi?

 İnsan sağlığına çok ciddi katkıda bulunan Majistral sanatının eczane içindeki önemini düşünürsek neden olmasın.

Türkiye’de eczane açılış koşullarında  laboratuar zorunlu ve belli şartları var.

Seneler geçtikçe bu tezgah alanı unutulup, hammaddelerin tarihi geçip atıl kalabiliyor.

Günlük kaygılar, koşuşturmalar arasında, kolaycılığa kaçıp, kendi özümüzden uzaklaşıp , gittikçe maji yeteneğimizi yitiriyoruz.

Tabii çok keyifle sanatını yapan eczacılarda var.

Eczacıya mesleki tatmini ve saygınlığı sağlayan eczanenin bu özel bölümünü her ne olursa olsun korumalıyız.

 Eski çağlarda doğadan bitkileri toplayıp, ezip, karıştırıp çeşitli hastalıkların tedavisine yardım eden  kişler ki  bunların birçoğu kadın çeşitli dönemlerde büyücülükle suçlanıp yakılmışlardır.

Herşeye rağmen eczacılık sanatı bilim ve akıl ile geşimini  devam ettirip günümüze kadar gelmiştir.

05.09.2021 tarihinde Majistral Eczacıları Derneği’ nin ilk olağan genel kurul toplantısı gerçekleşmiştir.

Türk eczacılığı için önemli bir adım atılmıştır.

Konya’da aynı amaçla bir araya gelen eczacılar büyük bir heyecan ile bu alanın yeniden alevlenmesi için ilk ateşi yakmışlardır.

Bu sefer yanan majisyenler olmayacak !

Uzm.Ecz. Gül Kara 

23.09.2021, İstanbul