Haberler

26-07-2023

Majistral İlaçta Uygulanan KDV Oranı ve SGK Medula Sisteminde Yeni Tarifenin Bir An Önce Hayata Geçirilmesi Hususunda Derneğimizin Duyurusu

 

 

MAJİSTRAL TALEPLERİMİZ AYNI ZAMANDA HASTALARIN TALEPLERİDİR!

Sağlıklı toplumun en değerli ekonomik güç olduğu gerçeği, günümüzde tüm devletler tarafından kabul edilmiştir. Sağlıklı toplum oluşturulması ve sağlıklı bir yaşamın sürdürülebilmesinde en önemli faktörlerden biri olan ilacın, ihtiyacı olan herkese ulaştırılabilmesi ve alınabilir olması ise devletlerin en önde gelen sosyal sorumluluğudur. Gelişmiş ülkeler rasyonel ilaç politikaları ile, kaliteli ve etkin ilacın en iyi ve ekonomik şartlarla hastaya ulaşımını sağlamaktadırlar. Diğer taraftan hasta reçetelerinde yer alan ilaçların bedellerinin büyük ölçüde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmesi, ilaç fiyatlarının tek alıcı ve geri ödeyici olarak devlet tarafından belirlenmesi sonucunu getirmiştir.

Son düzenleme ile mal ve hizmetlerde uygulanan KDV oranlarındaki artış sonucunda, ilaçta KDV oranı %8 den %10 oranına yükselirken majistral ilaçta ise KDV oranının %18 den %20 oranına çıktığını görmekteyiz. KDV oranlarında yapılan bu artışın en büyük alıcı konumunda olan SGK, eczaneler ve vatandaşlara büyük yük getireceği kuşkusuzdur. Bu nedenle ilaçta uygulanan KDV oranı ülkemizde uygulanan en düşük KDV oranı olan %1 e çekilmelidir. Yine hekim tarafından hastaya özel yazılan reçetelerde yer alan ve eczacı tarafından laboratuvarlarda hastaya özel hazırlanan majistral ilaçta uygulanan KDV oranının müstahzar ilaçlardan ayrı değerlendirilerek, sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı ve peçete ürün grubuna uygulanan %20 KDV oranına tabi tutulmasını kabul etmek mümkün değildir.

Majistral Üretimin ilacın maliyet etkinliği ve milli proje kapsamı açısından değerlendirildiğinde; ülkemizin sağlık alanında tasarruf sağlayarak gereksiz harcamalarının önüne geçen ve hastaların tedavi kalitesini yükselten aynı zamanda toplumda çeşitli nedenlerden kaynaklı bulunamayan yetim ilaçların yapımında önem arz eden “Majistral Üretim” dünyada gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. İspanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerde müstahzar ilaç ve majistral ilaç ayrımının yapılmadığını, KDV oranlarının ise oldukça düşük tutulduğunu görmekteyiz.

Yine kısa bir süre önce güncellenen majistral tarifenin SGK Medula sisteminde hayata geçirilerek eczacının meslek hakkının karşılığını alabileceği majistral fiyatlandırmayı talep ederken, SGK medula provizyon sisteminde 23.07.2014 tarihinde yer alan duyuruda ilan edilen (‘’Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.1.4-Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” başlıklı maddesinde yer alan “Majistrallerin fiyatlandırılmasında Medula sistemindeki tarife, fiyat ve miktarlar esas alınır, ödenecek bedel Kurumca belirlenecek tutarı geçemez “ hükmü doğrultusunda , Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun kararı ile 25.07.2014 tarihinden itibaren 500 TL’nin üzerindeki majistral ilaç bedelleri ödenmeyecektir.’’) üst ödeme tutarının yeniden güncellenmesini hasta mağduriyetlerinin yaşanmaması adına acilen talep etmekteyiz. Sağlıklı toplum oluşturulması ve sağlıklı bir yaşamın sürdürülebilmesi çerçevesinde bu taleplerin sadece biz eczacıların değil aynı zamanda da hasta talepleri olduğunu hatırlatırız.26.07.2023

                                                               

                                                                                                               Ecz. Ahmet Nezihi Pekcan                                                                                                        

                                                                                          Majistral Eczacıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı