Haberler

01-01-2024

BİR SEMPOZYUMUN ARDINDAN !    

                                                                                                                                                     

BİR SEMPOZYUMUN ARDINDAN !                                                                    

Değerli Meslektaşlarımız;

Ekonomik açıdan Kamu yararının gözetilmesi ve hastanın tedavi kalitesini yükselten eczacının sanatı olan “Majistral Üretim” dünyada gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır.

Majistral ilaçlar en az müstahzarlar kadar etkin, güvenli ve kaliteli olmalı, uygun yerlerde ve koşullarda üretilmelidir. Majistral ilaçların hazırlanması, hastaya sunulması, eczacıların görev ve sorumluluğu içerisindedir.

Majistral Üretimin ilacın maliyeti, etkinliği ve milli proje kapsamında değerlendirildiğinde; ülkemizin sağlık alanında gereksiz harcamalarının önüne geçebilecek ve hastaların tedavi kalitesini yükseltecek bir yönü olduğunu düşünüyoruz.

Yetim ilaçların her geçen gün sayısının arttığı günümüzde eczane laboratuvarlarının uygun şekilde dizayn edilmesi ve majistral üretimin bu çerçevede yeniden ele alınması önem arz etmektedir.

Tüm bu gerekçelerle;

Türkiye’de majistral üretim faaliyetlerinin uluslararası alanda rekabet edilebilir düzeyde kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve böylece güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, araştırma temeline dayalı bilgi ve beceri ile donanmış, etik ilke ve tutuma sahip, nitelikli eczacıların bir arada yol almasını hedefleyen derneğimiz, 07-09 Aralık 2023 tarihleri arasında ülkemizde ilk defa Trabzon / Tonya’da ‘’Steril Preparatlar’’ ile ‘’Yaşlanma ve Cinsel Sağlık” ana temasıyla bir sempozyum gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

ABD, AB ve gelişmiş birçok dünya ülkesinde en üst düzey majistral uzmanlığı olarak kabul edilen IV terapistlerinin, bu konuya ilgi duyan eczacı ve hekimlerin katıldığı sempozyumda; değerli akademisyenlerimizin, eğitimcilerin, meslek ustalarının konuşmacı ve moderatör olarak katıldığı oturumlarda birçok alt başlıkta steril majistral reçetelerin eczane laboratuvarlarında, formüllerin güvenliği ve kalitesinin yükseltilmesi ile aseptik şartlarda, uluslararası formülasyon ve stabilite kaynaklarında belirtilen standartlarda, teknolojik alt yapı kullanılarak hazırlanmasında gerekli olan temiz oda standartları ile yaşlanma ve cinsel sağlık alanındaki son gelişmeler ele alınmıştır.

Derneğimizin düzenlemiş olduğu bu nitelikli sempozyumda sunumlarıyla değer katan konuşmacılarımıza, sponsor firmalarımıza, hekimlerimize ve meslektaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. 01/01/2024

Majistral Eczacıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Uzm. Ecz. Ahmet Nezihi PEKCAN