Makale & Formül

Kulak Damlaları

14-09-2014

Kulak Lavajında Kullanılan Antiseptik Çözelti

Değerli meslektaşlarım bu hafta Fransa’da reçete edilen kulak lavajında kullanılan antiseptik özellikte bir formülü inceleyeceğiz.

Eau oxygénée boriquée

Acide borique …… 2,5 g

Borax …………………. 0,50 g

Eau oxyegénée …..100,00 ml

Formülde yer alan maddeler

Borik asit-Acido borico-Borsaure-ACİDUM BORİCUM TK. 1974 (Sayfa 16-17) Borik asit kokusuz beyaz kristaller veya parlak pulcuklar halinde ya da elle dokunulduğunda kayganımsı bir his veren beyaz kristalize bir toz halinde bulunur. Suda 1:20, kaynar suda 1:3.6, alkolde 1:16, kaynar alkolde 1:6 ve gliserinde 1:4 (%85) oranında çözünür. Borik asit gliserin ile tek başına olduğundan daha asidik bir kompleks meydana getirir. Borik asit zayıf bakteriyostatik ve fungustatik etkili bir ilaçtır. Borik asidin antibakteriyel ve antifungal etkilerinin kesin  mekanizması bilinmemektedir. Borik asit stafilokok ve streptokoklara karşı yavaş bakteriyostatik etki gösterir. 25 kısım suda 3 kısım kaynar suda 16 kısım etanol(%95) R de ve 5 kısım gliserol(%85) R de erir. %5'lik sulu çözeltileri fagositik etki gösterirken, %2-4'lik çözeltisi bakterilerin çoğalma ve gelişmesini önler.

Boraks-Sodıı boraks-Tenkar-Borax-Borate de sodium T.K.: Prizmatik billurlardır. 22 k 20 C suda,0,5 k. kaynar suda ve gliserinde çözünür, alkolde çözünmez. Kuvvetli asitlerde geçimsizdir. Ayrıca kremlerde haricen hafif astrenjan ve emülsifiyan(emülgatör adı da verilen bu terim yüzey gerilimini düşüren karışımı kolaylaştıran anlamında kullanılmaktadır.) olarak kullanılır. Zayıf antiseptik olarak gargara ve kolutuvar halinde stomatit,aft ve muguette, çözelti veya pomadı ise bazı deri hastalıklarında (ekzema, eritem) kullanılır.

Hidrojen peroksit-Hydrogenii peroxidum-Hydrogen peroxide: Hidrojen peroksit'in sulu çözeltileri beklemeyle veya alkali etkisiyle yavaş bir şekilde dekompoze olur. Işık, çalkalama ve ısı bu dekompozisyonu hızlandırır. Geçimsizlik de dekompozisyona neden olur. Hidrojen peroksid çözeltileri organik  maddeler, indirgenler (oksitlenmeye yatkın maddeler), bazı metaller, metal tuzları, alkaliler, iyodürler, permanganatlar ve diğer oksitleyici ajanlarla geçimsizdir. Uygun stabilizan içeren hidrojen peroksit çözeltileri 15-30°C arasında ve hava geçirmeyen sıkıca kapalı kaplarda saklanmalıdır. çözeltileri uzun süre saklanmamalıdır. Hidrojen peroksit antiseptik, dezenfektan ve deodorant olarak kullanılan oksitleyici bir maddedir. Zayıf antibakteriyel etki gösterir; HIV dahil virüslere karşı da etkilidir. Hafif hemostatik etkisi vardır. Antiseptik etkisi dokulara uygulandığında ani oksijen açığa çıkarmasına bağlıdır. Ancak bu aktivitesi oksijen açığa çıkışının devam ettiği çok kısa süre ile kısıtlıdır. Ayrıca serbest kalan oksijenin antimikrobik etkisi ortamda bulunan organik maddeler tarafından azaltılır. Yara temizlemede oksijen çözeltisinin neden olduğu köpürtücü etki olasılıkla antimikrobiyal etkiden daha önemlidir. %6'ya kadar olan hidrojen peroksid çözeltileri yara ve ülserlerin temizlenmesinde kullanılır. Aynı amaçla %1.5 stabilize hidrojen peroksit içeren kremler de kullanılır. Hidrojen peroksit içeren kulak damlaları kulak kirinin temizlenmesi için kullanılır. Bu tür kulak damlaları tercihen %6'lık hidrojen peroksit çözeltisinden 3 kısım suyla seyreltilerek taze hazırlanmalıdır.

Formülün Hazırlanması

Bir havan içerisinde borik asit ezilerek 30 ml oksijenli su içerisinde çözündürülür. Daha sonra sodyum borat ilave edilerek çözündürme işlemi tamamlanır. çözelti filtre edilerek oksijenli suyla 100 ml ye tamamlanır. 15-30°C arasında ve hava geçirmeyen sıkıca kapalı kaplarda kısa süreli saklanmalıdır.

Kulak lavajında antiseptik amaçla kullanılır.

ıyi bir hafta dileğiyle…

Uzm.Ecz.Ahmet Nezihi Pekcan
Pekcan eczanesi - Konya
pekcanecz@gmail.com
Tel: (332) 3520657
http://www.majistralformul.com/