Makale & Formül

Ağız İçi Preparatları - Gargara

31-08-2015

Uçuk Tedavisinde Topikal Sıvı

Değerli Meslektaşlarım Amerikan ılaç Birliğince yayınlanan bu formül anestezik ve anti-enfektif özellikleri ile uçuk tedavisinde önemli bir seçenektir.

Formül

Sıvılaştırılmış fenol……0,45 mL

Tannik asit………………10 g

Benzokain……………..2,5 g

Etanol………………….73,5 mL

Propilen glikol…....19,3 mL

Saf su………qs…….120 mL

Hazırlama

ıçerikler tam olarak tartılır veya ölçülür. Sıvılaştırılmış fenol temiz bir havanda etanol ile karıştırılır. üzerine tannik asit ilave edilir ve iyice dağılıncaya kadar karıştırılır. ürün 120 ml olacak şekilde yeterli miktar saf su eklenir ve iyice karıştırılır. Ambalajlanır ve etiketlenir.

Kullanım: Bu ürün uçuk tedavisinde kullanılır.

Ambalajlama: Sızdırmaz, ışık geçirmez kaplarda ambalajlanır.

Etiketleme: Sadece harici kullanım içindir. çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Kürdan veya tek kullanımlık aplikatörler ile uygulanır.

Stabilite: Bu preparat, 6 aylık son kullanım tarihi boyunca kullanılabilir.

Tartışma

Bir viral enfeksiyonun neden olduğu uçuk, nispeten yaygındır. Semptomlar içinde, kaşıntı, ağrı veya uyuşma ve zamanla vezikülleşen ve şişlik oluşturan kızarma veya papüler lezyonlar sayılabilir. Bu lezyonlar genellikle kabuklanır ve birkaç günde iyileşir. Uçuk genellikle iyi huyludur ve kendi kendini sınırlar. Asiklovir gibi antiviral ilaçlar, sadece birincil enfeksiyonu, altta yatan hastalığı veya baskılanmış immün sistemi olan hastalarda gerekir. Yıllar boyunca, ağrı ve kaşıntı semptomlarını azaltmak da dâhil pek çok tedavi denenmiştir. Bu durum burada bahsedilen formülasyon için de geçerlidir. Sıvılaştırılmış fenol ve benzokain preparat, topikal anestezik özellik gösterir; sıvılaştırılmış fenol bazı antiinfektif özelliklere sahiptir ve tannik asit astrenjan olarak görev görür.

Sıvılaştırılmış fenol, %10 su varlığında sıvı halde kalan fenoldür yani %90 fenol içerir. Sıvılaştırılmış fenol, karakteristik bir kokuya sahip, renksiz bir sıvıdır, hava ve ışık maruziyeti durumunda kırmızı renk oluşabilir. Deriyi ve mukoz membranları yakacak ve beyazlatacaktır. özgül ağırlığı 1,065’tir ve alkol ve gliserin ile karışabilir. Burada bahsedilen formülde, 0,45 mL daha uygun olursa 0,48 g olarak tartılabilir.

Tannik asit, sarımsı beyaz-hafif kahverengi amorf yapıda bir tozdur, şiddetli/keskin buruk bir tadı vardır. Hava ve ışık ile maruziyetinde dereceli olarak koyulaşacaktır. Yaklaşık 0,35 mL suda veya 1 mL sıcak gliserinde yaklaşık 1 g çözünür, alkolde çözünürlüğü fazladır. Uçuk ve aft için olan topikal jellerde %7’ye kadar olan konsantrasyonlarda kullanılır. Genellikle günde dört kez uygulanır.

Benzokain, küçük, beyaz, kokusuz kristaller veya beyaz kristal toz şeklinde bulunur, suda (yaklaşık 2500 mL’de 1 g) ve alkolde (5 mL’de 1 g) çözünür. Genellikle %1 ve %20 arasındaki konsantrasyonlarda topikal olarak uygulanan bir lokal anesteziktir. Sadece deri ve mukoza yüzeyi ile temas halinde etki eder ve sayısız dozaj formu bulunur. örneğin; aerosoller, kremler, solüsyonlar, jeller, patlar, spreyler ve oral pastiller.

Etanol (alkol USP, S.V.R.) şeffaf, renksiz, uçucu akışkan bir sıvıdır, hafif fakat karakteristik bir kokusu ve yakıcı bir tadı vardır. özgül ağırlığı yaklaşık 0,816’dır ve su ve birçok organik solvan ile karışabilir. Başlıca, solvan özelliği için kullanılır. Buharlaşma nedeniyle, etanol topikal olarak uygulandığında soğutucu etki sağlar. Yaklaşık 0,816 özgül ağırlığı nedeniyle, bu preparatta 60 g(veya 73,5 mL) kullanılabilmiştir.

Propilen glikol, berrak, renksiz, viskoz ve hemen hemen kokusuz bir sıvıdır, özgül ağırlığı yakalık 1,035’tir. Su ve alkol ile karışabilir ve solvan, koruyucu ve nem tutucu olarak kullanılır. Bu reçetede, 20 g hacim olarak yaklaşık 19,3 mL’ye eşit olmaktadır. Propilen glikol, uçuk bölgesinde nemlilik sağlamaya ve kuruma ve kabuklanmayı azaltmaya yardımcı olur.

Saf su, USP’de listelenen çok sayıda su çeşidinden biridir. Saf su distilasyon, iyon değişimi, ters osmos veya diğer uygun yöntemler ile elde edilir. Başka bir ek madde içermez.

Maddelerin özgül ağırlığı, miktarların ağırlıktan hacme kolayca dönüştürülmesinde kullanılabilir. Suyun özgül ağırlığı yaklaşık 1 olduğu için, dansisite yerine özgül ağırlık yaygın olarak kullanılır.

Pratik olarak kullanmak için en kolay formül:

Dansisite=

Dansisite yerine özgül ağırlık kullanılarak:

özgül ağırlık=

Bu formülasyonda miktarları kütleden hacme dönüştürmek için, basitçe kütle spesifik ağırlığa bölünür. Kütleyi hacme dönüştürmek için, hacim ile özgül ağırlık çarpılır. Bu hesaplamalar, özellikle de parenteral beslenme solüsyonların hazırlanmasında eczacı bileşim uygulamalarında daha önem kazanır.

ıyi bir hafta dileğiyle…

Kaynak: Majistral Makaleler Kitabı-Ecz.Ahmet Nezihi Pekcan

 

Uzm.Ecz.Ahmet Nezihi Pekcan
Pekcan eczanesi - Konya
pekcanecz@gmail.com

Tel: (332) 3520657

Fax: (332) 3512816

http://www.majistralformul.com/