Türk Eczacılar Birliğine Ziyaret

Majistral Eczacıları Derneği’nden Türk Eczacıları Birliği’ne ziyaret

 

Majistral Eczacıları Derneği yönetim kurulu başkanı Uzm. Eczacı Ahmet Nezihi Pekcan ve yönetim kurulu üyesi Ecz. Erdal Balık 23 Kasım 2020 tarihinde TEB Başkanı Erdoğan Çolak beyi makamında ziyaret etmişlerdir. Yapılan ziyarette, Majistral preparatlar için, başta tarifenin içerik ve fiyatlandırması olmak üzere acil reform çağrısında bulunulmuş olup bu sürece Majistral Eczacıları Derneği’nin katkı vermeye hazır olduğu bildirilmiştir. 

 

SAYIN ERDOĞAN ÇOLAK

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ BAŞKANI

ANKARA

 

 

        Majistral Eczacıları Derneği, eczacının sanatı olan ‘’Majistral Üretim’’ faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak amacı ile eczacılara ve hekimlere yönelik her nevi eğitim faaliyetleri düzenlemek ve bu konuda çalışmalar yapan eczacı ve eczacı kuruluşlarına destek vermek amacı ile Şubat 2020 tarihinde Konya’da kurulmuştur.

        Türkiye’de Majistral üretim faaliyetlerinin uluslararası alanda rekabet edilebilir düzeyde kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunan ve böylece güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, araştırma temeline dayalı bilgi ve beceri ile donanmış, etik ilke ve tutuma sahip ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş nitelikli eczacıların bir arada yol almayı hedeflediği bir ihtisas derneğidir. 

          Eczacılık eğitimini en üst düzeyde gerçekleştiren gelişmiş ülkelerin eczacıları, eczane eczacılarının işyerlerindeki ilaç hazırlamaya yabancılaşma konusundaki gerilemelerini durdurmak amacıyla ilk çalışmalarını 1986 yılında başlattıkları bilinmektedir. Aynı girişim bizim ülkemizde de aynı yılın ekim ayında TEB tarafından "Eczanelerde İlaç Üretimi" başlığı altında gündeme getirilip birtakım çalışmalar yapılsa da ne yazık ki günümüze kadar anlamlı bir gelişme kaydedilememiştir. Bugün bu süreci kaldığı yerden başlatmak eczacılık mesleğinin bugünü ve geleceği için bir zorunluluktur. Nitekim yaşadığımız süreçte Covid 19 pandemisinin ilk günlerinde eczacıların laboratuvarlarında üretmiş oldukları el dezenfektanları majistral üretimin halk sağlığı açısından önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Toplumda çeşitli nedenlerden kaynaklı bulunamayan yetim ilaçların yapımında önem arzeden ve eczacılık sanatının gelişmesine katkı sağlayan, majistral üretimin yapılabilirliğini artırmak adına eczacının meslek hakkının karşılığını alabileceği fiyatlandırmayı ivedilikle talep etmekteyiz.

Majistral tarifenin sadece fiyat değil içerek açısından da düzenlemesi gerekmektedir. Yapılacak düzenlemelerde majistral tarifenin içerik bakımından günümüzün modern majistral formülerini karşılayabilecek produi zenginliğine kavuşturulmasını, tedavi değerini kaybetmiş produilerden arındırılması, tarifede hammaddelerin sadece ağırlık değil hacim cinsinden de fiyatlandırılması gerektiği, Sosyal Güvenlik Kurumunun geri ödemesinde eczacılarla ilgili yaşanan sorunların giderilmesi için Majistral SUT’nin hayata geçirilmesi, ml butonunun konulması, tarifeden kaldırılan supozituvar yapımının ilave edilmesi ve sterilizasyon gibi ayrıntıların tekrar gözden geçirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Majistral sanatımızın önündeki bir diğer sorun olarak internet sitelerinde majistral ürün olarak nitelendirilen, hekim reçetesi ile hastaya yazılan ve eczacılar tarafından yapılan ilaçların görsellerinin yer aldığı, yine bu sitelerde zehirli ve kimyevi maddelerin satıldığı, bir kısım ürünlerde endikasyon belirtildiği açıkça görülmektedir. Ekte sunacağımız görsellerde de görüleceği üzere söz konusu eylemlerin hukuka ve usule aykırı olduğu sabittir. Halk sağlığı açısından büyük bir endişe ile karşıladığımız bu durumu Sağlık Bakanlığı TİTCK’na suç duyurusunda bulunarak ihbar ettiğimizi bildirirken, konunun meslek örgütümüzce de takibinin yapılmasını talep etmekteyiz.

Eczaneleri sadece hastaya ilaç temininde lojistik nokta olmaktan çıkartan, üretken, ilaç imal eden eczacı kavramını yeniden oluşturarak toplumda eczacı saygınlığını artıran majistral olgusunu yeniden yaratmak zorundayız.   

Bu noktada; Merkez Heyetimize Majistral preparatlar için, başta tarifenin içerik ve fiyatlandırması olmak üzere acil reform çağrısı yapıyor ve bu sürece Majistral Eczacıları Derneği olarak katkı vermeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz. 27.11.2020

                                                                 

Majistral Eczacıları Derneği Yönetim Kurulu Adına

 Uzm. Ecz. Ahmet Nezihi Pekcan

 

 

Cep : 0531 394 37 32
Adres : Sultanmesud mah. İstanbul cad. Pekcan apt. 82/1 Karatay - Konya

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Son Güncelleme:27.11.2020


Bağlantıyı Kopyala WhatsApp' ta Paylaş Facebookta Paylaş Twitterda Paylaş