T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na Ziyaret

 Majistral Eczacıları Derneği’nden T.C. Sağlık Bakanlığı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Tolga Tolunay’a ziyaret gerçekleştirildi.

                                                                                                          

Majistral Eczacıları Derneği yönetim kurulu başkanı Uzm. Eczacı Ahmet Nezihi Pekcan, yönetim kurulu üyesi Ecz. Erdal Balık ve Elazığ Milletvekili Sermin Balık hanımefendi 26 Kasım 2020 tarihinde TİTCK Başkanı Doç. Dr. Tolga Tolunay beyi makamında ziyaret etmişlerdir. Yapılan ziyarette Majistral Sanatının önündeki engeller ve sorunlar görüşülmüş, çözüm konusunda talep edilirse Majistral Eczacıları Derneği olarak katkı sunulabileceği ifade edilmiştir.

 

TİTCK Başkanı Doç. Dr. Tolunay beye Derneğimizce iletilen açık mektubumuz;

 

        Majistral Eczacıları Derneği, eczacının sanatı olan ‘’Majistral Üretim’’ faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak amacı ile eczacılara ve hekimlere yönelik her nevi eğitim faaliyetleri düzenlemek ve bu konuda çalışmalar yapan eczacı ve eczacı kuruluşlarına destek vermek amacı ile Şubat 2020 tarihinde Konya’da kurulmuştur.

        Türkiye’de Majistral üretim faaliyetlerinin uluslararası alanda rekabet edilebilir düzeyde kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunan ve böylece güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, araştırma temeline dayalı bilgi ve beceri ile donanmış, etik ilke ve tutuma sahip ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş nitelikli eczacıların bir arada yol almayı hedeflediği bir ihtisas derneğidir. 

          Eczacılık eğitimini en üst düzeyde gerçekleştiren gelişmiş ülkelerin eczacıları, eczane eczacılarının işyerlerindeki ilaç hazırlamaya yabancılaşma konusundaki gerilemelerini durdurmak amacıyla ilk çalışmalarını 1986 yılında başlattıkları bilinmektedir. Aynı girişim bizim ülkemizde de aynı yılın ekim ayında TEB tarafından "Eczanelerde İlaç Üretimi" başlığı altında gündeme getirilip birtakım çalışmalar yapılsa da ne yazık ki günümüze kadar anlamlı bir gelişme kaydedilememiştir. Bugün bu süreci kaldığı yerden başlatmak eczacılık mesleğinin bugünü ve geleceği için bir zorunluluktur. Nitekim yaşadığımız süreçte Covid 19 pandemisinin ilk günlerinde eczacıların laboratuvarlarında üretmiş oldukları el dezenfektanları majistral üretimin halk sağlığı açısından önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Toplumda çeşitli nedenlerden kaynaklı bulunamayan yetim ilaçların yapımında önem arzeden ve eczacılık sanatının gelişmesine katkı sağlayan, majistral üretimin yapılabilirliğini artırmak adına eczacının meslek hakkının karşılığını alabileceği fiyatlandırmayı ivedilikle talep etmekteyiz.

Majistral tarifenin sadece fiyat değil içerek açısından da düzenlemesi gerekmektedir. Yapılacak düzenlemelerde majistral tarifenin içerik bakımından günümüzün modern majistral formülerini karşılayabilecek produi zenginliğine kavuşturulmasını, tedavi değerini kaybetmiş produilerden arındırılması, tarifede hammaddelerin sadece ağırlık değil hacim cinsinden de fiyatlandırılması gerektiği, Sosyal Güvenlik Kurumunun geri ödemesinde eczacılarla ilgili yaşanan sorunların giderilmesi için Majistral SUT’nin hayata geçirilmesi, tarifeden kaldırılan supozituvar yapımının ilave edilmesi ve sterilizasyon gibi ayrıntıların tekrar gözden geçirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bilindiği üzere; majistral tarife Maliye Bakanlığının 23 Mart 2011 tarihli Bakanlık onayı ile “Madde.14: tarife ve eki cetvellerde yazılı bedeller her yıl başında Maliye Bakanlığınca yayımlanan yeniden değerleme oranları eklenerek yeniden yayımlanır” hükmü ile, yeniden değerleme konusunda yaşanan sıkıntı aşılmış ve majistral tarifenin her yıl güncellenmesi teminat altına alınmıştır.

Ancak;

TEB tarafından hazırlanan, halen yürürlükte bulunan ve eczanelerde üretilen majistral ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan ‘’majistral tarife için bu tarihten sonra yapılacak olan düzenlemelerin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranları uygulanarak güncellenmesi ve bu doğrultuda yeni bir "Olur"a gerek kalmaksızın İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanması uygun bulunmuştur." denilmesine rağmen ne yazık ki 2015 tarihinden bu güne kadar majistral tarife bir türlü güncellenememiş; majistral tarifenin gerek içerik bakımından gerekse eczacının emeğinin karşılığını verememesi, yine tarifede yer alan produi fiyatlarının tedarikçi firmaların eczanelere fatura ettiği rakamların çok altında kalması nedenleriyle majistral tarifenin bir an önce yeniden düzenlenmesine acilen ihtiyaç duyulmaktadır. 2015 yılında Marmara Pharmaceutical Journal’da yer alan bir araştırma makalesinde eczacıların %63’ü majistral ilaç hazırlamanın getirisinin olmaması nedeniyle reçeteleri hazırlamadan kaçındıkları konusunda haklı bir tespit yapıldığı görülmektedir.

Majistral sanatımızın önündeki bir diğer sorun olarak internet sitelerinde majistral ürün olarak nitelendirilen, hekim reçetesi ile hastaya yazılan ve eczacılar tarafından yapılan ilaçların görsellerinin yer aldığı, yine bu sitelerde zehirli ve kimyevi maddelerin satıldığı, bir kısım ürünlerde endikasyon belirtildiği açıkça görülmektedir. Ekte sunacağımız görsellerde de görüleceği üzere söz konusu eylemlerin hukuka ve usule aykırı olduğu sabittir. Halk sağlığı açısından büyük bir endişe ile karşıladığımız bu durumu kurumunuza suç duyurusunda bulunarak ihbar etmiş bulunmaktayız.

Eczaneleri sadece hastaya ilaç temininde lojistik nokta olmaktan çıkartan, üretken, ilaç imal eden eczacı kavramını yeniden oluşturarak toplumda eczacı saygınlığını artıran majistral olgusunu yeniden yaratmak derneğimizin sorumlulukları içerisinde yer almaktadır.   

Kurumunuzdan, internet sitelerinden majistral ürünlerin ve kimyevi maddelerin satışının durdurulması talebinde bulunurken majistral tarifenin fiyat ve içerik bakımından yeniden düzenlenmesini, istenildiği taktirde bu sürece Majistral Eczacıları Derneği olarak katkı vermeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz.                

                                                                                                                                                              

Majistral Eczacıları Derneği Yönetim Kurulu Adına

Uzm. Ecz. Ahmet Nezihi Pekcan

Cep : 0531 394 37 32

Adres : Sultanmesud mah. İstanbul cad. Pekcan apt. 82/1 Karatay - Konya

Son Güncelleme:29.11.2020


Bağlantıyı Kopyala WhatsApp' ta Paylaş Facebookta Paylaş Twitterda Paylaş