Dr. Öğretim üyesi Bülent KIRAN'ın Özel Mülakatı


Değerli Meslektaşlarım;

 

Dr. Öğretim Üyesi Bülent KIRAN tarafından yazılan ve Ankara Nobel Tıp Kitabevleri tarafından Ekim-2019 tarihinde yayımlanan; "Eczacıların Sorumlulukları ve Disiplin Suçları- Deontolojik, Etik ve Hukuki Bakış" adlı kitabın 2. baskısı gördüğü ilgi üzerine kısa sürede Şubat 2020 tarihinde yayımlandı.

 

Türkiye'de "Serbest Eczanelerde Deontolojik İhlaller" üzerine yazılmış ilk ve tek doktora tezinin sahibi olan Dr. Öğr. Üyesi Bülent KIRAN'ın bu kitabı, konusu ve içeriği bakımından her eczacının bulundurulması gereken bir kaynak eser, "Eczacılık Deontolojisi ve Disiplin Hukuku Rehberi" niteliği taşıması sebebiyle sizlere tanıtmak istedik.

 

İçeriğinde;

 

1.      Sağlık Alanında Deontoloji ve Etik Bilimi

2.      Toplumsal Denetim Mekanizmaları, Meslek Etiği, Hukuku ve Eczacılık

3.      Tıbbi Müdahale ve Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumluklar

4.      Eczacılık Mevzuatı

5.      Eczacıların Mesleki Uygulamalarından Doğan Hukuki Sorumluluk ve Yükümlülükleri

6.      Eczacıların Disiplin İşlemlerini Yürüten Türk Eczacıları Birliği Örgüt Yapısı

7.      Disiplin Suçlarının Bölge Eczacı Odaları ve Türk Eczacıları Birliğindeki Soruşturma Süreçleri

8.      Eczacılıkta Suç Sayılan Fiillerin Disiplin Sorumluluğu Kapsamında Deontolojik, İdari ve Hukuki İnceleme Süreçleri

9.      Bölge Eczacı Odaları Onur Kurulları ve TEB Yüksek Haysiyet Divanı Disiplin Süreçleri, Kararları ve Yasal Dayanakları

10.  Deontolojik Suçların Ortaya Çıkmasına Yol Açan Faktörler

11.  Suç Türleri ve Suçların Sınıflandırılması

12.  Yabancı Ülkelerdeki Eczacılık Örgütlerinin Deontolojik İhlallerde Uyguladıkları Disiplin İşlemi Süreçlerinden Örnekler

başlıkları altında 12  bölümden oluşan eser, eczacılığın farklı sektörlerinde çalışan bütün eczacılar için temel bir başvuru eseri, serbest eczacılar, akademisyenler ve lisans, lisansüstü, uzmanlık öğrencileri, kamu ve hastane eczacıları, Eczacı Odaları Yöneticileri, Haysiyet Divanı ve Denetleme Kurulu üyeleri, Eczacı Odaları Hukuk Danışmanlarının yararlanabilecekleri bir başucu kaynak rehberi niteliği taşıyor. Kitap, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri web sayfalarından https://www.ankaranobel.com/, hespiburada.com gibi online alışveriş sitelerinden, 0532 154 58 43 whatsapp hattından ve 0312 434 10 87 numaralardan sipariş verilebilmektedir. 

 

 

Kitabın yazarı, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık İşletmeciliği Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi BÜLENT KIRAN ile Derneğimiz için yaptığımız özel bir röportajı aşağıda okuyabilirsiniz.

Majistral Eczacıları Derneği: Hocam, Eczacılık camiasında Deontoloji, Etik ve Meslek Hukuku denilince hemen isminiz akıllara gelmektedir. Bize kısaca kendinizi tanıtabilirmisiniz?

Dr. BÜLENT KIRAN: Öncelikle, Ülkemiz eczacılarına özel yazılmış ilk akademik "Eczacılık Deontolojisi ve Disiplin Hukuku Rehberi" kitabına gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Teknik bilgileri ne kadar iyi olursa olsun, deontolojiyi bilmeyen, meslek ahlak ve adabına sahip olmayan bir eczacı, hem meslek hem de toplum için önemli bir tehdit ve tehlikedir.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1984 yılında mezun oldum. Mesleğimin ilk yıllarında İzmir’de serbest eczacılık yaptım. Yedek subaylık görevimden sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 5 yıl Hastane Eczacısı, ardından aynı üniversitede “Sağlık Hizmetleri Kurucu Şube Müdürü” ve 1998-2004 yıllarında, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı olarak görev yaptım.

İzmir Eczacı Odasında; 1987 yılından bu yana; “Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Sekreteri, Haysiyet Divanı Başkanı, Genel Koordinatörü”, Türk Eczacıları Birliği 39. ve 40. 41. Dönem “Büyük Kongre Delegesi”, 2017-2019 yıllarında 41. Dönem “TEB Yüksek Haysiyet Divanı Üyesi” ve İzmir Adalet Komisyonunda “Adli Bilir Kişi” görevlerinde bulundum.

1991 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Master, 2012 Yılında, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan doktora (PhD) derecesi aldım.

2004 yılından bu yana Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı öğretim üyesi ve halen Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyorum.

 

Majistral Eczacıları Derneği; Ülkemizin eczacılara özel yazılmış ilk deontoloji ve disiplin hukuku rehberi olan “Eczacıların Sorumlulukları ve Disiplin Suçları-Deontolojik, Etik ve Hukuki Bakış” adlı kitabı yazma ihtiyacı nasıl doğdu? Bu eseri yazmakla neyi amaçladınız ve meslektaşlarımıza nasıl bir mesaj vermek istediniz?

 

Dr. BÜLENT KIRAN: 1987 yılından bu yana, gerek TEB 3. Bölge İzmir Eczacı Odası ve gerekse Türk Eczacıları Birliği meslek örgütümüzde Yüksek Haysiyet Divanı üyeliği de dâhil çeşitli kademelerde yöneticilik görevi yaptım. Bu süreçte, özellikle 11 yıl süren Haysiyet Divanı Başkanlığı görevimi yürütürken, okuyup yararlanacağım bir deontoloji ve disiplin hukuku rehberi niteliğinde kaynak bir kitap, rehber bulamadım. Çok sıkıntı çektim. Birçok konuyu bizzat hukukçularla, önceden görev yapmış meslektaşlarımla tartışarak, kendim araştırarak, yıllar içinde olguları inceleyip deneyimleyerek öğrendim. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndaki doktora tezimi de mesleğime somut bir yarar ve katkı sağlaması adına serbest eczanelerde deontolojik ihlaller üzerine 3 yıl süren bir araştırma sonucunda hazırladım. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 16 yıldan bu yana deontoloji, etik, disiplin hukuku, sağlık hukuku konularında dersler vermekteyim. Ve yıllar içinde meslek deontolojisi, disiplin suçları konularında çok sayıda araştırmalar yaptım. Akademik dergilerde yayınlanan makaleler yazdım. Disiplin hukukuyla ilgili davetli olarak çok sayıda kongre, sempozyumda bildiriler sundum. Ve tüm bu birikimlerimi, çalışmalarımı öğrencilerimle ve meslektaşlarımla paylaşarak alandaki bu rehber kitap boşluğunu doldurmak, gerek eczacılık eğitiminde öğrenciler ve akademisyenlerin kullanacakları temel bir kaynak rehber, gerekse tüm sektörlerde çalışan meslektaşlarımın, eczacı odası yöneticilerinin ve özellikle haysiyet divanı üyelerinin her aşamada yararlanabilecekleri bir eser bırakmak adına 35 yıllık mesleki birikim ve tecrübelerimi kitaplaştırarak bu eseri yazdım. Nasıl ki, bugün majistral rehberlere bakmadan eczanelerde majistral preparat hazırlamıyorsak, etik ve yasal açıdan sonucundan emin olamadığımız, bilmediğimiz bir mesleki eyleme girişmeden önce, acaba bu etik mi?  Deontolojiye aykırı mı? yaparsam suç teşkil eder mi? diye düşündüğümüz her eylemde elimizin altında güvenle kullanabileceğimiz, ülkemizin ilk ve tek Eczacılık Deontolojisi Ve Disiplin Hukuku Rehberi böylece ortaya çıkmış oldu.

 

Tüm meslektaşlarıma ve öğrencilerimize, eczacılık camiasına uzun yıllar yararlı olmasını diliyorum.

 

Majistral Eczacıları Derneği; Değerli Hocam; Türkiye’de Majistral üretim faaliyetlerinin uluslararası alanda rekabet edilebilir düzeyde kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, Eczacının sanatı olan Majistral Üretim faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak amacı ile eczacılara ve hekimlere yönelik her nevi eğitim faaliyetleri düzenlemek ve bu konuda çalışmalar yapma amacı ile yakın zamanda bir dernek kurmuş bulunmaktayız. Derneğimiz üyelerine bu çerçevede neler söylemek istersiniz.

 

Dr. BÜLENT KIRAN: Eczacılık mesleği günümüzde uzmanlaşma gerektiren hasta merkezli hale geldi. Eczacının varlığının temel sebebi ise her alanda üretimden geçmektedir. İlaç, yakın tarihsel süreçte eczane ölçeğinden büyük ölçüde çıkarılmış ve endüstri ürünü haline gelmiş, eczacılar ise bu süreçte giderek üretimden uzaklaşmışlardır.

Ancak, Covid-19 pandemisi sürecinde; 1. Basamak sağlık hizmeti sunucusu oldukları sadece kâğıt üstünde değil, halkın gözünde de tescil edilen eczanelerin, ilaç, kolonya ve dezenfektan vb. tıbbi ürünlerin yokluğunda üretimden gelen bu güçlerinin ne kadar çok önemli olduğu ve toplumun da bu üretime ne kadar çok ihtiyacı olduğu anlaşılmıştır.

Derneğinizin, eczacının yoğun ve zorlu bir mesleki eğitimle kazandığı üretimden gelen gücünün ayrı bir uzmanlık alanı olarak sahaya yansıtılmasında, gerekli yasal düzenlemelerin çıkarılması, meslek içi eğitimlerinin yapılmasında ve bu mesleki boşluğu doldurarak, eczacının mesleki saygınlığına da artıracağına inanıyorum. Bu bağlamda, Majistral Eczacılar Derneği’nin kuruluşunda emeği geçen başta Uzm. Ecz. Ahmet Nezihi PEKCAN ve tüm kurucu üyeleri bu girişimleri için kutluyorum. Derneğin tüm eczacılık camiasına, meslektaşlarıma hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum.


                                       


Son Güncelleme:5.6.2020


Bağlantıyı Kopyala WhatsApp' ta Paylaş Facebookta Paylaş Twitterda Paylaş