Haberler

09-07-2023

Eczacı Kamuoyuna!

Eczacı Kamuoyuna!

İçinde bulunduğumuz ekonomik süreçte döviz kurlarındaki artış neticesinde eczane laboratuvarlarında hazırlamakta olduğumuz ilaçların zarar boyutunun artık tahammül sınırlarımızı aştığının bilinmesini istiyoruz.

Bilindiği üzere; Maliye Bakanlığı’nın 23 Mart 2011 tarihli Bakanlık onayı ile “Madde.14: tarife ve eki cetvellerde yazılı bedeller her yıl başında Maliye Bakanlığınca yayımlanan yeniden değerleme oranları eklenerek yeniden yayımlanır” hükmü gereğince, majistral tarifenin her yıl güncellenmesi teminat altına alınmasına rağmen, ne yazık ki majistral tarifenin 2021 yılından bu güne kadar bir türlü güncellenememesi sonucunda, eczacının emeğinin karşılığını alamaması bir yana, tarifede yer alan ilaç yapımında kullanılan kimyasalların ve ambalaj malzemeleri gibi giderlerin artması nedeniyle eczacıların zararına ilaç ürettiği bir sürecin yaşanmasına neden olunmuştur.

Bu çerçevede; eczacının meslek hakkının karşılığını alabileceği majistral fiyatlandırmayı talep ederken, SGK medula provizyon sisteminde 23.07.2014 tarihinde yer alan duyuruda ilan edilen (‘’Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.1.4-Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” başlıklı maddesinde yer alan “Majistrallerin fiyatlandırılmasında Medula sistemindeki tarife, fiyat ve miktarlar esas alınır, ödenecek bedel Kurumca belirlenecek tutarı geçemez “ hükmü doğrultusunda , Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun kararı ile 25.07.2014 tarihinden itibaren 500 TL’nin üzerindeki majistral ilaç bedelleri ödenmeyecektir.’’) hükmünün günümüz ekonomik koşullarına göre yeniden güncellenmesini üst bedel olan 500 TL tutarının yükseltilmesini hasta mağduriyetlerinin yaşanmaması adına acilen istemekteyiz.

Ayrıca; 7 Temmuz 2023 Cuma tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi'ne artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı ile yüzde 18'lik KDV diliminde yer alan majistral ilacın deterjan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçetenin KDV oranı olan yüzde 20 oranına çıkarıldığını üzülerek görmekteyiz.

Diş fırçası ve macunu, diş iplikleri düşük KDV diliminde bırakılırken, ilacın KDV oranı yüzde 10 olurken majistral ilacın KDV oranının yüzde 20 ye çıkarılmasını kabul etmek mümkün değildir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yeni düzenlenecek tarifeyi Medula sistemine bir an önce entegre etmesini talep etmekteyiz. Toplumda çeşitli nedenlerden kaynaklı bulunamayan yetim ilaçların yapımında önem arz eden ve eczacılık sanatının gelişmesine katkı sağlayan, majistral üretimin yapılabilirliğini artırmak adına eczacının majistral ürünleri hazırlarken emeğinin karşılığını alabileceği bir fiyatlandırmaya acilen ihtiyacı vardır.

Eczaneleri sadece hastaya ilaç temininde lojistik nokta olmaktan çıkartan, üretken, ilaç imal eden eczacı kavramını yeniden oluşturarak toplumda eczacı saygınlığını artıran majistral olgusunu yeniden yaratmak zorundayız.

Yaşadığımız süreçte Covid 19 pandemisinin ilk günlerinde eczacıların laboratuvarlarında üretmiş oldukları el dezenfektanları majistral üretimin halk sağlığı açısından önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Tüm bu gerekçelerle; toplumda çeşitli nedenlerden kaynaklı bulunamayan yetim ilaçların yapımında önem arz eden ve eczacılık sanatının gelişmesine katkı sağlayan, majistral üretimin yapılabilirliğini artırmak adına eczacının meslek hakkının karşılığını alabileceği fiyatlandırmayı, ilaçta ve majistral üretimde yeni düzenlenen KDV oranının en düşük dilime çekilmesini ivedilikle talep etmekteyiz.  10.07.2023

 Ecz. Ahmet Nezihi Pekcan   

Majistral Eczacıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı