Haberler

01-05-2023

EMEĞİ İLE ÇALIŞAN ALINTERİ İLE KAZANAN MAJİSTRAL ECZACILARININ DA 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI KUTLU OLSUN…

EMEĞİ İLE ÇALIŞAN ALINTERİ İLE KAZANAN MAJİSTRAL ECZACILARININ DA 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI KUTLU OLSUN…

 

Onların sorunları hep göz ardı edilmiştir. Majistral alanında yaşanılan problemler hep az sayıda eczacının sorunu olarak algılanır. Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı her yıl majistral tarife güncellenmeli genelgesi nedense dikkate alınmaz, gereği yapılmaz. Adeta zararına ilaç yapmaya zorlanırlar. 2014 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlediği reçetelerde 500 TL sınırı niçin değişmiyor diye sorması gerekenler üzerlerine vazife edinmez. Medula’da yer alan kimyasallar günün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen onlar okulda aldıkları eğitimlerle yetinmez emek harcar zaman ayırır sürekli eğitim programlarına katılırlar. Maddi karşılığını alamayacaklarını bildikleri halde laboratuvarlarına yatırım yapar, eczanelerine gelen her reçeteyi karşılamaya yetecek kimyasal maddeleri bulundurmaya özen gösterirler.

Oysaki;

Majistral ilaç yapmak tarihsel olarak eczacılığın yaklaşık 5000 yıllık mirasıdır. Eczacılık, ilaçları reçetelere uygun hazırlama ve muhafaza etme sanatıdır. Hastaların gereksinimleri karşılamak için ilaçları birleştirmek ve hazırlamak dünyada sadece eczacılara verilen bir haktır. Eczacıların hastaların ihtiyacı olan ilaçları (steril ve steril olmayan) yapma hakkı vardır. Çünkü eczacılar, eczacılık sanatı ve biliminde resmi olarak eğitim almış tek sağlık profesyonelleridir.

Eczacılar yaratıcıdır ve farmasötik bakım sağlamak için hastaya özel preparasyonları formüle etme becerisine sahiptir. Eczacılar, doğal, fiziksel ve tıbbi konularda iyi eğitim almış eşsiz profesyonellerdir ve mesleğinin günlük uygulamasındaki tek bir hatanın potansiyel olarak hastanın zarar görmesine ve hatta ölüme neden olabileceğini bilir ve buna göre hareket eder. Bu nedenle gösterdikleri uzmanlıkları, tavırları ve mesleklerini icra etme tarzları nedeniyle eczacılar yıllar içinde dünyanın en saygın bireyleri arasında yer almaya devam ediyor.

Günümüzde gelişmiş ülkelerde Majistral ilaç hazırlamak eczane hizmetlerinin hızla büyüyen bir bileşenidir. Bu önemli gelişme, bireyselleştirilmiş hasta tedavisi dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlanabilir. Avrupa’da ve Dünya’da majistral ilaçlara ihtiyaç duyan hasta grubu popülasyonlarına bakacak olur isek; Pediatri, geriatri, biyo-özdeş hormon replasman tedavisi ile ilgili ihtiyaçları olanlar, ağrı yönetimi, diş hekimliği, çevresel ve kozmetik hassasiyetler, spor yaralanmaları ve veterinerlik bileşimleri (küçük ve büyük hayvanlar, sürüler, egzotik ve evcil hayvanlar) majistral ürünlere gereksinimi artırmaktadır. Piyasada bulunmayan ürünlerin yapılması, intravenöz karışım programlarında kullanılan ürünlerin eksikliği, total parenteral nütrisyon programlarında kullanılan ürünlerin yetersizliği günümüzdehekim ve hasta için problem teşkil etmektedir.

Tüm bu gerekçelerle Majistral Ürün dünyası, hızla değişiyor büyümeye devam ediyor.

Bugün Avrupa’da serbest eczacıların yaklaşık %75'i, hemen hemen tüm hastanelerde, birçok zincir eczane ve postayla sipariş kabul eden eczaneler ve diğer birçok özel eczane Nonsteril veya Steril majistral ilaç yapmaktadırlar. Majistral ilaçlar 1980 yıllarda tüm reçetelerin yaklaşık %4 ünü oluştururken bu oranın 1995 yılında %11 e ulaştığı gözlenmiştir günümüzde ise reçete edilen tüm ilaçların yaklaşık %10'unda majistral ürünler yer almaktadır ve majistral reçeteler yılda yaklaşık 25 milyar ila 30 milyar dolar arasında bir değere sahiptir. Bunu anlamı şudur; Avrupa’dahastalar için bireyselleştirilmiş ilaç tedavisinin gün geçtikçe öneminin arttığı görülmektedir.  

Diğer taraftan, önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde tamamen yeni bir nanotıp alanı ve nanofarmasi ortaya çıkacaktır. Bazı çevreler 2030'da bunun gerçekleşeceğini söylemekteler.Nanoeczacılık, “insanın biyolojik sistemlerinin izlenmesi, onarımı, inşası ve kontrolü” olarak tanımlanmıştır.Tasarlanmış nano cihazlar ve nanoyapılar kullanarak moleküler düzeyde ultra küçük farmasötiklerin hazırlanması ve majistral üretimi söz konusu olacaktır. Yine dünyada ‘’Kişiselleştirilmiş Tıbbın Faydaları’’nın çokça konuşulmaya başlandığını gözlemliyoruz.

Farmakogenomik tabanlı tıbbi bakım, teorik olarak tedaviyi kolaylaştırılacak ve basitleştirilecektir. Bir hastanın kan örneğinin analizi, kullanılabilecek bir genetik planı verecektir. Böylelikle hastaya özgü doğru dozda uygun ilaçla ve erken tedavi ile iyileşmenin sağlanacağı, doz aşımı ve yetersiz dozlama ortadan kalkacağı için, yan etkilerin ortaya çıkması ve bunların tedavisine ilişkin masrafların büyük ölçüde azalacağı bir dönemin yaklaştığını görmekteyiz.

Ticari olarak hazırlanmış dozlar ve herkese uyan tek reçete yerine, hekim reçetesi ve hastanın farmakogenomik profili göz önünde bulundurularak, majistral eczacılar hastaya özel ilaçlarhazırlayabilecektir.

Eczacılar tarafından uzun süredir savunulan farmakogenomik yaklaşım, şu anda ABD hükümeti ve özel kuruluşlarından ilgi görüyor.

Sonuç olarak tedavi maliyetlerini düşüren, yan etkilerden arındırılmış ilaçlarla hastaları iyileştirmek için kişiselleştirilmiş ilaç tedavisi tüm dünyada ilgi görmektedir. Porselen ve cam havanlar yerini elektronik havan ve merhem makinalarına bırakıyor. Çift kefeli terazilerden elektronik terazilere, pipetlerden mikropipetlere, el yapımı kapsüllerden kapsül makinelerine, otomatik majistral makinalarına hızla evrimleşirken, parenteral beslenme, biyoteknoloji, nanoteknoloji, farmakogenomik ve diğer bilimsel gelişmeler yeni fırsatlar sunmakta ve toplumsal ihtiyaçlar geliştikçeönümüzdeki süreçte majistral üretimin değeri daha anlaşılır olacaktır.

Bu ülkenin eczacıları olarak, her türlü engellere ve geleceği göremeyenlerin duyarsız yaklaşımlarına rağmen majistral sanatımızı gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmaya kararlıyız. Emeği ve alınteri ile kazanan eczacılarımızın 1 Mayıs Bayramı kutlu olsun.01.05.2023  

                                                                                                             Eczacı Ahmet Nezihi Pekcan

                                                                                         Majistral Eczacıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı