Haberler

17-01-2023

Majistral Eczacıları Derneği’nden TEB başkanı Arman Üney’e açık mektup

     SAYIN ARMAN ÜNEY

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ BAŞKANI ANKARA

Sayın Başkanımız;

Kimya sektörü dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok dinamik bir yapıya sahiptir. Kimya sektöründe ülkemizin büyük ölçüde dışa bağımlı olması nedeniyle döviz kurlarında yaşanan artışların yanında dünyada ham maddelerin üretim miktarı ve arz talep dengesine bağlı olarak çok hızlı fiyat değişimleri gözlemlenmektedir. Bu gerekçelerle en son hazırlanan majistral tarifeye göre eczane laboratuvarlarında ilaç hazırlamak artık mümkün değildir.

 Bilindiği gibi; Maliye Bakanlığının 23 Mart 2011 tarihli Bakanlık onayı ile “Madde.14: tarife ve eki cetvellerde yazılı bedeller her yıl başında Maliye Bakanlığınca yayımlanan yeniden değerleme oranları eklenerek yeniden yayımlanır” hükmü ile, yeniden değerleme konusunda yaşanan sıkıntı aşılmış ve majistral tarifenin her yıl güncellenmesi teminat altına alınmış, TEB tarafından hazırlanan, halen yürürlükte bulunan ve eczanelerde üretilen majistral ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan ‘’majistral tarife için bu tarihten sonra yapılacak olan düzenlemelerin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranları uygulanarak güncellenmesi ve bu doğrultuda yeni bir "Olur"a gerek kalmaksızın İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanması uygun bulunmuştur." denilmesine rağmen ne yazık ki tebliğin hayata geçirilmesinde ve uygulamada yaşanılan aksaklıklar nedeniyle eczane laboratuvarlarında ilaç hazırlayan eczacılar ekonomik olarak zarar etmektedirler.

Bu çerçevede; eczacının meslek hakkının karşılığını alabileceği majistral fiyatlandırmayı talep ederken, SGK medula provizyon sisteminde 23.07.2014 tarihinde yer alan duyuruda ilan edilen (‘’Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.1.4-Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” başlıklı maddesinde yer alan “Majistrallerin fiyatlandırılmasında Medula sistemindeki tarife, fiyat ve miktarlar esas alınır, ödenecek bedel Kurumca belirlenecek tutarı geçemez “ hükmü doğrultusunda , Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun kararı ile 25.07.2014 tarihinden itibaren 500 TL’nin üzerindeki majistral ilaç bedelleri ödenmeyecektir.’’) üst ödeme tutarının yeniden güncellenmesini hasta mağduriyetlerinin yaşanmaması adına acilen istemekteyiz.

Eczaneleri sadece hastaya ilaç temininde lojistik nokta olmaktan çıkartan, üretken, ilaç imal eden eczacı kavramını yeniden oluşturarak toplumda eczacı saygınlığını artıran majistral olgusunu yeniden yaratmak zorundayız.

Yaşadığımız süreçte Covid 19 pandemisinin ilk günlerinde eczacıların laboratuvarlarında üretmiş oldukları el dezenfektanları majistral üretimin halk sağlığı açısından önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Tüm bu gerekçelerle; toplumda çeşitli nedenlerden kaynaklı bulunamayan yetim ilaçların yapımında önem arz eden ve eczacılık sanatının gelişmesine katkı sağlayan, majistral üretimin yapılabilirliğini artırmak adına eczacının meslek hakkının karşılığını alabileceği fiyatlandırmayı, tarifenin içerik açısından güncellenmesini, ivedilikle talep etmekteyiz. 10.01.2023

Ecz. Ahmet Nezihi Pekcan

Majistral Eczacıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı