Haberler

25-01-2022

Majistral Tarife Güncelleniyor !

Eczacı Kamuoyuna!

Bilindiği üzere; Maliye Bakanlığı’nın 23 Mart 2011 tarihli Bakanlık onayı ile “Madde.14: tarife ve eki cetvellerde yazılı bedeller her yıl başında Maliye Bakanlığınca yayımlanan yeniden değerleme oranları eklenerek yeniden yayımlanır” hükmü gereğince, majistral tarifenin her yıl güncellenmesi teminat altına alınmasına rağmen, ne yazık ki majistral tarifenin 2016 yılından bu güne kadar bir türlü güncellenememesi, eczacının emeğinin karşılığını alamaması bir yana, tarifede yer alan ilaç yapımında kullanılan kimyasalların ve ambalaj malzemeleri gibi giderlerin artması sonucunda eczacıların zararına ilaç ürettiği bir sürecin başlamasına neden olunmuştur. Tüm olumsuzluklara rağmen bu ülkenin eczacıları 2016 yılından bugüne dek, yaşanılan sorunları gerekçe göstererek bir an bile eczanelerinde ilaç üretimini durdurmayarak fedakarca halk sağlığına hizmet etmeyi sürdürmüşlerdir.

Derneğimiz gerek meslek örgütümüzle gerekse Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile bu konunun çözümü konusunda çeşitli görüşmeler yaparak ziyaretlerde bulunmuştur.

Geldiğimiz süreçte majistral tarifenin güncellenmesi konusunda merkez heyetimizin Sağlık Bakanlığı ile yapmış olduğu görüşmeler sonucunda 2017/2021 yıllarına ait yeniden değerleme oranlarının uygulanarak majistral tarifenin güncellendiği bilgisini büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız.

Toplumda çeşitli nedenlerden kaynaklı bulunamayan yetim ilaçların yapımında önem arzeden ve eczacılık sanatının gelişmesine katkı sağlayan, majistral üretimin yapılabilirliğini artırmak adına;

Majistral tarifenin sadece fiyat değil, içerek bakımından da günümüzün modern majistral formülerini karşılayabilecek produi zenginliğine kavuşturulmasını, tedavi değerini kaybetmiş produilerden arındırılması, tarifede hammaddelerin sadece ağırlık değil hacim cinsinden de fiyatlandırılması gerektiğini, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödemesinde yaşanan sorunların giderilmesi için majistral SUT’nin hayata geçirilmesini, tarifeden kaldırılan supozituvar yapımının ilave edilerek sterilizasyon gibi ayrıntıların tekrar gözden geçirilmesini ivedilikle talep etmekteyiz.        

Majistral Tarife’nin güncellenmesinde büyük gayretleri bulunan; başta Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman ÜNEY olmak üzere merkez heyeti üyelerimize teşekkürü bir borç biliriz. 25.01.2022

                                                                         Majistral Eczacıları Derneği Yönetim Kurulu adına

                                                                               Uzm. Ecz. Ahmet Nezihi Pekcan