Makale & Formül

Antiseptik - Antibakteriyel - Antimikotik - Antiviral

11-06-2024

Gümüş Nitrat Çözeltisi

 

GÜMÜŞ NİTRAT ÇÖZELTİSİ-SOLUTIO ARGENTI NITRATIS-SOLUTİON DE NİTRATE D’ARGENT

Değerli Meslektaşlarım bu hafta kısa süreli, küçük yüzeyli lokal uygulamalarda kompres olarak büzücü (astrenjan) ve dağlayıcı özelliği nedeniyle reçete edilen bir formülasyonu beraberce inceleyeceğiz. Bu formülasyon Fransa’da eczacılık eğitimi alan öğrenciler için hazırlanmış laboratuar ders notlarından çevrilmiştir.

Rp

Aegenti nitras...…..0,1 g

Aqua   ad ………...100,0 g

Formülde yer alan maddeler

Gümüş nitrat- silver nitrate- silbernitrat –nitrate d’argent:

Gümüş nitrat şeffaf kristaller veya kristalize kokusuz bir tozdur. Organik materyal varlığında ışık etkisiyle kararak gri veya gri-siyah bir renk alır. 0,5 k su  ve 14 k alkolde  çözünür. Kaynar su veya alkolde çözünürlüğü artarken eter ve gliserinde  hafifçe çözünür. Sudaki çözeltisinin pH'sı yaklaşık 5.5'tur. Gümüş nitrat deri ve mukozalar üzerinde jermisid etki gösteren antiseptik bir maddedir. Yenidoğanda doğum kanalından göze bulaşabilen gonokok ve diğer bakterilere bağlı konjunktiviti (gonococcal ophthalmia neonatorum veya neonatal conjunctivitis) önlemek için rutin olarak göze %1'lik çözeltisi halinde damlatılır. %0.5'lik çözeltileri geniş yanıkların tedavisinde gaz bezi üzerinde uygulanarak kullanılır. Ayrıca, %0.01'lik gümüş nitrat çözeltisi mesane ve diğer vücut boşluklarının irigasyonunda kullanılabilir. ımpetigo, siğil ve dekübitus ülserlerine karşı da kullanılmıştır. Diğer yandan gümüş nitrat'a topikal bir koterizan ajan olarak da bakılabilir. Acı vermeyen yaralardaki aşırı granülasyonun tedavisi; ülser ve fisürlerin sınırlarının tazelenmesi; veziküllü, büllü veya aftöz lezyonların köküne inilmesinde yararlı olur. Gümüş nitrat jermisid etkisini bakteri hücrelerinde bulunan enzimlerin ve diğer proteinlerin tersiyer yapılarını bozarak gösterir. Gümüş nitrat topikal olarak kullanılır. Ayrıca %1'lik çözeltisi halinde göze uygulanır. Dekubitus ülserleri, impetigo, ophthalmia neonatorum profilaksisi, siğil (düz siğil) tedavisinde kullanılır.

M.D. 0,03-1g Alkali ve alkali karbonatlar, klorür, bromür, iyodür, siyanür, sulfat, fosfat, tartarik asid,organik maddelerle geçimsizdir. Deri üzerinde gümüş lekesi denilen leke bırakırken 10 g’ı öldürücü etki gösterir. Zehirlenmelerde mide sodyum klorürlü su ile yıkanır. 

Müleyyin verilir. Morfin uygulanır.

Formülün hazırlanması

Darası alınmış bir şişeye formülde kullanılacak ve önceden bir taşım kaynama derecesinde ısıtılmış distile suyun yarısı konur. Gümüş nitrat eklenerek basit karışmayla çözündürülür. Daha sonra geri kalan distile suyla formül 100 g’a tamamlanır.

Bu çözelti gonore, konjunktivit tedavisinde yine boğaz ağrılarında, mukoza yaralarında siğillerde ülserleşmiş yaralarda büzücü (astrenjan), antiseptik, korozif (aşındırıcı) etkileri nedeniyle değişik oranlarda hazırlanabilmektedir.

Işıktan korunarak renkli şişelerde saklanmalıdır.

Kaynak; cahıers du préparateur en pharmacıe, jean-Marie FONTENEAU, Philippe KLUSIEWICZ

İyi bir hafta dileğiyle…

Uzm.Ecz.Ahmet Nezihi Pekcan
Pekcan eczanesi - Konya
pekcanecz@gmail.com
Tel: (332) 3520657
http://www.majistralformul.com/