Makale & Formül

Genel Makaleler

14-07-2014

’10 Günlük Tedavi Amaçlı’ Doz!...

Değerli meslektaşlarım, "Majistral Formül" içeren reçetelerde formüler’in alt kısmında 10 günlük tedavi dozu ibaresi bulunmayan reçetelerde SGK tarafından SUT kurallarına uygun olmadığı gerekçesiyle kesintilerin oluştuğunu bilmekteyiz. Pratikte bu ibarelerin bulunmadığı reçetelerde reçeteyi yazan hekime bu durumu açıklamakta zorluklarla karşılaşmakta, hekimler reçeteye yazdıkları formüler’in tedavi amaçlı olduğunu düşündükleri için bazen bu ibareyi yazmayı reddetmektedirler. Reçetede "Otit" teşhisiyle hastaya düzenlenen bir kulak damlası, ya da kanser hastasına düzenlenen içerisinde kodein bulunan bir formülün altına tedavi amaçlıdır ibaresi yazılması gerektiğini anlatmak çoğu kez mümkün olmamaktadır  ve gereksiz Hekim-Eczacı tartışmalarının yaşanmasına yol açılmaktadır.

Bir de buna ilave olarak 10 günlük doz kelimesinin SGK da reçete kontrolü yapan meslektaşlarımızın kişisel yorumuna bırakılması ve görev yaptıkları illere göre farklı değerlendirmeleri sonucunda adeta eczacılar tarafından kesintiye yol açan bir "tuzak kelime" olarak görülmesine neden olmaktadır. Kesinti endişesiyle eczacılar kendilerine gelen reçetelerde inisiyatif kullanarak formülleri daraltmakta böylelikle hekimin hastasının tedavisinde gerekli gördüğü süreyi hastanın aleyhine kısaltmaktadırlar.

Bu konu, eczacıyı mağdur ettiği kadar reçetelerde eczacılar tarafından kesinti endişesi ile yapılan daraltmalar neticesinde hastanın tedavi olma hakkını da kısıtlayan bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

SGK’nın bir düzenlemeyle bu sorunu bir an önce çözmesini beklemekteyiz.

Topikal uygulama için gerekli miktar tablolarını ve yine majistral ilaçlarda hacim uygulama tablolarını aşağıda göreceksiniz.

ıyi haftalar dileğiyle…

 

Tel: (332) 3520657

Fax: (332) 3512816

a.pekcan@eczacininsesi.com

http://www.majistralformul.com/

 

 

Majistral Formüller, Deplazes / Gloor / Moll / Panizzon Copyright © 2010   

Hacim  Uygulamaları

Ref bakın. [198]

 

20 damla                                 = Yaklaşık sulu çözeltiler için  1 g

45-65 damla                            = Yaklaşık  alkollü çözeltiler için 1 g (tentürler)

 

1 çay kaşığı                                   = Yaklaşık  5 ml (4-6 mi)

1 tatlı  kaşığı                                   = Yaklaşık  10 ml (8-12 mi)

1 yemek kaşığı                              = Yaklaşık  15 ml (12-20 mi)

1 fincan veya bardak                     = Yaklaşık  150 ml (100-200 mi)

 

 

1 tutam                                 = Yaklaşık  100-500 mg toz [237]

 

1 g merhem                            = Yaklaşık  3 cm merhem

  

1 Parmak Ucu Birimi (Yetişkin)  = 0.5 g merhem [241]

 Vücut Parmak Ucu Birimleri

1 El                                              = 1  Parmak Ucu Birimi

1 Kol                                            = 3 Parmak Ucu Birimi

1 Ayak                                          = 2 Parmak Ucu Birimi

1 Bacak                                       = 6 Parmak Ucu Birimi

1 Yüz                                             = 2.5 Parmak Ucu Birimi

1 Gövde (ön ve arka)                   =14 Parmak Ucu Birimi

1 Tüm Vücut                                 = 40 Parmak Ucu Birimi

  

1 Banyo için  (yaklaşık 100 L) Konsantre                   = Yaklaşık 5 ila 10 ml  (çocuk)

1 Banyo için  (yaklaşık 200 L) Konsantre                    = Yaklaşık  20-30 ml   (Yetişkin)

1 Oturma Banyosu için  (yaklaşık 30-50 L) konsantre       = Yaklaşık  2-5 ml

 

Uzm.Ecz.Ahmet Nezihi Pekcan
Pekcan eczanesi - Konya
pekcanecz@gmail.com
Tel: (332) 3520657
http://www.majistralformul.com/