Duyurular

21-02-2021

Veteriner Eczacılığı Online Eğitime Davet

Acta non verba
Hareket, söz değil.

Değerli Meslektaşlarım;

Ülkemizde 2007 yılından bugüne kadar yılda ortalama 3 tane eczacılık fakültesinin açıldığını, günümüzde eğitim veren fakülte sayısının 51 olduğunu biliyoruz. Yine; plansız şekilde açılan eczacılık fakültelerinin son derece kaygı vermekte olduğu, önümüzdeki süreçte ciddi istihdam sorunları ile eczacı meslektaşlarımızın karşı karşıya geleceğini biliyor ve endişe ile izliyoruz. Eczacılık eğitiminin detaylandırılması, öğrencilerin kariyer planlamalarının ve hedeflerinin okul sıralarında belirlenmesi, yeni istihdam alanlarının yaratılması ile sorunların aşılmasının mümkün olduğunu düşünmekteyiz.

Sağlıklı bir toplum oluşturmak ve sağlıklı durumun sürdürülebilmesi açısından, kamu, hastane ve serbest eczane eczacılığının geleneksel istihdam alanlarının dışında eczacılar için ortaya çıkan yeni rolleri geliştirmeli ve genişletmeliyiz.

Bu anlayış içerisinde; Başkent Ankara’da ilk Vakıf Eczacılık Fakültesi hüviyetinde 2017 yılında kurulan Prof. Dr. Belma GÜMÜŞEL’in dekan olarak görev yaptığı Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin, değişimi kendileri planlayan ve uygulayan geleceğin eczacılarını yetiştirmeyi hedeflerken, eczacılar için yeni istihdam alanlarının yaratılmasında umut verici çalışmalar içerisinde olduğunu görmekteyiz. Geçtiğimiz aylarda Spor Eczacılığı onlıne sertifika programı eğitimi düzenleyen üniversitemiz önümüzdeki dönem yine bir ilke imza atarak Veteriner Eczacılığı onlıne sertifika programı ile fark yaratmaya devam etmektedir.

Gelişmiş Ülkelerde olduğu gibi Ülkemizde de eczacıların veteriner ilaçlar konusunda uzmanlaşması eczacılık hizmetlerinin bir gereğidir.

Biliyoruz ki;

Hayvan sağlığı ve veteriner ilaçların uygulanması konusunda eczacıların danışman rolü ülke ekonomisi açısından çok önemlidir. Aynı zamanda gıda üreten hayvanlara reçete edilen ilaçların besin zincirine girmesini önlemede eczacının rolünü kuvvetlendirmek halk sağlığı açısında da kuşkusuz çok önemlidir.

Veteriner tababette majistral formüllerin yapımı ve uygulanması hayvan sağlığı açısından tedavinin önemli bir basamağıdır.

Majistral Eczacıları Derneği’nin desteklediği ve katkı sunduğu bu eğitim programına sadece eczacılar kabul edilmektedir. Programa, yedi farklı Veteriner Fakültesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, sektör ve özel klinisyen Veteriner Hekimler ile Majistral Eczacıları Derneği katkı sağlamaktadır. Dersler çevrimiçi senkron veya asenkron olarak yürütülecektir.

1 Mart 12 Nisan tarihleri arasında ‘’Veteriner Eczacılığı Eğitim Programı’’nın onlıne olarak düzenlenmesinde görev alan başta Lokman Hekim Üniversitesi dekanı Prof. Dr. Belma Gümüşel ve Majistral Eczacıları Derneği yönetim kurulu üyemiz Uzm. Ecz. Somer Helvacı olmak üzere emeği geçenlere Majistral Eczacıları Derneği olarak şükranlarımızı sunarız…

Uzm. Ecz. Ahmet Nezihi Pekcan
Majistral Eczacıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı